Endelig monitoreringsrapport for 2016

I sommeren 2017 offentliggjorde ProjectZero monitoreringsrapporten for 2016. Rapporten viste en CO2-reduktion på 35 % siden 2007. For nyligt er de sidste forbrugstal for 2016 offentliggjort og indarbejdet i den endelige 2016 monitoringsrapport.

Af Nicolas Bernhardi

ProjectZeros monitorering

ProjectZero udarbejder årligt en CO2-monitoreringsrapport med henblik på at følge Sønderborg-områdets CO2-udledninger og energiforbrugets udvikling. Grundlaget for denne monitorering er faktisk målte energiforbrug fra Sønderborg-området samt nationale statistikker.

Da de nationale tal først foreligger med et års forsinkelse beregner ProjectZero CO2-udledningen på baggrund af de senest foreliggende transport-tal, som derved er et år gamle.

Opdateringen viser uændret CO2-reduktion på 35 %

Selvom de nationale statikker viser en mindre stigning i olieforbrug til både transport og til fremstilling, ændrer det ikke ved den tidligere oplyste reduktion, som hermed fortsat viser en reduktion på 35 % for perioden 2007-2016.

Den opdaterede monitoreringsrapport kan downloades her på hjemmesiden:

Monitorering 2016 opdateret.

Monitoreringsrapporten for 2017 forventes offentliggjort primo juli 2018.

17. april 2018

Monitoreringsmetoder

Opgørelsen af Sønderborg-områdets CO2-udledning følger metodisk den globale standard Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC), men baserer sig på de metodiske afgrænsninger, som er beskrevet i ProjectZeros Masterplan fra 2009. På ProjectZeros opfordring har NIRAS i juni 2016 gennemført et kritisk review af, i hvilket omfang ProjectZeros monitoreringsprincipper lever op til GPC´s standarder for monitorering.

Download og læs hele NIRAS revisionsnotatet her.

Cookiepolitik