Vand og sol varmer Broager op

Broager henter nu varme fra både solen og grundvandet 250 meter nede i jorden.

Af Henrik Bielefeldt

Broager henter nu varme fra både solen og grundvandet 250 meter nede i jorden. Siden 2009 har Broager Fjernvarme produceret fjernvarme ved hjælp af solvarme. Nu har de suppleret med en grundvandsvarmepumpe, hvilket vil reducere forbruget af gas med yderligere 74%.

På den måde kan vi nedsætte vores CO2 aftryk, og dermed er alle fjernvarmekunder i Broager med til den grønne omstilling. Vi vil selvfølgelig gerne have flere til at koble sig på fjernvarmen, på den måde er nye kunder jo med til at bakke op om den grønne omstilling”, udtaler driftsleder Povl Bonde Christiansen, Broager Fjernvarme og fortsætter ”vi glæder os rigtig meget til, at anlægget kan komme i drift. I øjeblikket tester vi systemet, og det ser rigtig godt ud”.

Etableringen af grundvandsvarmepumpeanlægget i Broager er med til at sænke forbruget af gas.  Anlægget gør, at kun 9% af varmen nu produceres med gas mod tidligere 80%.

”Projektet med grundvandsvarmepumpen blev til for, at vi forsat kan levere stabil varme, når tilskuddet til Naturgasfyret kraftvarme udfases. Så vi har været forudseende og fundet en løsning, der ikke gør varmen dyrere for vores fjernvarmekunder”, slutter Povl Bonde Christiansen.

Grundvandsvarmepumpen er den første af sin slags, men det er ikke første gang, at Broager Fjernvarme er først med nye teknologier. Da man indviede solvarmeanlægget i 2009, var det også det første af sin slags i Danmark. Det gør også, at interessen for det nye anlæg er stor, og Povl Bonde Christiansen bliver ofte kontaktet af andre fjernvarmeselskaber, der gerne vil se systemet. Så på den måde er anlægget også med til at fremhæve den omstilling, som hele området har i gang frem mod 2029

”Vi har endnu ikke vist anlægget frem for vores kunder eller andre, men vi glæder os til at indvi systemet og vise det frem for alle i Broager og omegn. Men når alt er klart og systemet er testet færdigt så skal det helt sikkert markeres” fortæller Povl Bonde Christiansen

Det nye anlæg drives af strøm, derfor er Broager Fjernvarme også afhængig af andre omstillinger i området for at sænke deres CO2 aftryk. De planlagte vindmøller vil bidrage, ligesom det vil være en mulighed at bruge Biogas i deres systemet ved spidsbelastninger, hvis bare kvaliteten er god nok.

5. september 2017

Fakta om anlægget

Grundvandsvarmepumpen, der er på 4MW fungerer ved, at der pumpes grundvand op fra 250 meters dybde. Vandet transporteres til en varmepumpe, hvor varmen herfra lagres i en 5000 m3 stor akkumuleringstank i tilknytning til fjernvarmeværkets solvarmeanlæg.

Når anlægget er i drift løber der op til 400 m3 vand igennem rørene i timen. Vandet har en temperatur på 12 grader, når det kommer op, og pumpes tilbage igen med en temperatur på 3 grader.

Cookiepolitik