Sæt nu gang i samarbejdet – mellem lejer og udlejer

Der skal mere gang i energirenoveringerne hos de private udlejere, derfor foreslår ProjectZero at lejerne kan overdrage deres håndværkerfradrag til udlejeren ved energirenoveringer. På den måde kan der skabes det incitament der mangler for at få energirenoveringerne op i gear.

Af Henrik Bielefeldt

 

Når 40% af vores energiforbrug stammer fra boligmassen er det væsentligt at vi får gang i omstillingen og energirenoveringerne. Men ugennemskuelige regler, manglende viden og økonomisk incitament er barriere der hæmmer udviklingen.

Derfor foreslår ProjectZero, at det bliver muligt for lejer til at overdrage håndværkerfradraget til sin udlejer i forbindelse med et energirenoveringsprojekt. Læs pressemeddelelsen her

”At give lejer og udlejer mulighed for sammen, at igangsætte energirenoveringer mener vi er den rigtige vej frem” udtaler Henrik Bielefeldt Projektleder hos ProjectZero og fortsætter ”Vi har i lang tid arbejdet med de problemstillinger der er på det private udlejermarked og ved, at give lejer mulighed for at overdrage deres håndværkerfradrag kan vi fjerne flere barriere på en gang”

Ved at give lejer og udlejer mulighed for at samarbejde kan tilbagebetalingstiden på flere energirenoveringer bringes ned og dermed bliver det meget mere interessant for både lejer og udlejer.

Samtidig vil ProjectZeros forslag gøre det mere attraktivt for lejer og udlejer at have den gode dialog omkring energirenoveringsprojekter hvilket igen vil kunne igangsætte nye projekter.

”Vi ser flere gode projekter hvor lejer og udlejer samarbejder om at finde den rigtige løsning ved renoveringssager – derfor tror vi også på, at en model med overdragelsen af håndværkerfradraget vil fungere. For der er stor lyst fra flere lejere til at betale for en bedre bolig hvis deres energiforbrug samtidig falder – men det kan være svært at få økonomien i flere projekter til at hænge sammen og dermed kan huslejen stige for meget i forhold til hvad lejen på lejligheden kan bære.” udtaler Henrik Bielefeldt

Ved gøre håndværkerfradraget grønt kan der skabes incitament til at kombinere almindelige renoveringsopgaver med energirenoveringer. ”Det er vores erfaring, at mange energirenoveringer bliver mere lønsomme i forbindelse med generelle renoveringer, derfor vil et grønt håndværkerfradrag gøre det mere attraktivt at søge at koble begge løsninger.” udtaler Henrik Bielefeldt

Det er nu, at politikerne skal vise, at de vil den grønne omstilling i hele boligmassen. Det vil være en win-win for både lejer og udlejer – så lad os få brudt barriererne ned og sæt tempoet på omstillingen op.

5. september 2017

Hver femte bolig er en lejebolig

 

Private lejeboliger svarer til næsten 20 % af Sønderborg-områdets boliger, så der er nok at tage fat på

 

Her kan det ofte betale sig

Tag, loft og ydervægge

I bygninger opført før 1950 findes mange dårligt isolerede lofter, og uisolerede ydervægge er udbredt i etagebygninger før 1972.

Vinduer

Der forsvinder typisk meget mere varme gennem en kvadratmeter vindue end gennem en kvadratmeter ydervæg.

Varmeanlæg

Enstrengede centralvarmeanlæg er almindelige i etageejendomme og har en ringere energiudnyttelse end tostrengede anlæg

Vedvarende energiløsninger til eksisterende bygninger 

Bygherreforeningen og Teknologisk Institut har udgivet en puplikation, som omhandler vedvarende energiløsninger i eksisterende bygninger.
Find hele rapporten online HER

Cookiepolitik