På mål for EU's energimålsætninger

ProjectZero har igennem 2½ år været aktiv partner i, på tværs af EU's grænser, at udvikle attraktive renoveringstilbud til boligejere. Det fælles REFURB-projekt blev i den forløbne uge præsenteret i både EU Parlamentet og på REFURB-konferencen i Bruxelles.

Af Peter Rathje

Boliger og boligejerne spiller vigtige roller, når EU skal gøres CO2-neutral. 40% af energien bruges i dag i boligerne til opvarmning/køling, belysning, apparater m.v. EU´s målsætning på området hedder nZEB – nearly ZERO Energy Buildings, som betyder, at bygningernes energiforbrug på tværs af Europa skal reduceres med op til 80%, og at resten af energiforbruget skal dækkes lokalt. At løse denne opgave i praksis er en stor europæisk udfordring.

ProjectZero sammen med Clean Cluster og Aalborg Universitet

Derfor søgte 14 projektpartnere i 2014 EU om 2 mio EURO til gennem REFURB-projektet at udvikle ”compelling offers” til boligejerne i de 6 lande: Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Slovenien og Estland. De danske partnere var ud over ProjectZero også Clean Cluster og Aalborg Universitet. Det 3-årige projekt nærmer sig nu sin afslutning, og i uge 41 præsenterede partnerskabet i Bruxelles de foreløbige resultater: 10 specifikke tilbud og en række anbefalinger til policies, som kan fremme implementeringen.

Et ”compelling offer” er et tilbud, som boligejeren ikke kan afslå – eller nægte at acceptere. Kernen i dette er fokuseret på en renoveringsindsats, som både kan spare energi/CO2 og skabe et bedre indeklima. Men som noget nyt viser REFURB, hvordan disse ”tilbud” skal udrulles lokalt i byerne, og hvordan opbakningen fra boligejerne, håndværkerne m.v. sikres bedst muligt. REFURB har formuleret en ”kunderejse”, som gennem 11-step skal sikre fælles billeddannelse på, hvorledes boligejerne støttes i deres beslutningsproces – fra interesse til gennemført renovering.

Charlie og Bart er europæiske rollemodeller

På tværs af Europa er der enighed om, at boligejernes tryghed bedst skabes gennem en energivejleder/coach, som i Sønderborg hedder ”Charlie” og ”Bart” i Belgien. Energivejlederen er uvildig og kan støtte boligejernes ”rejse” og afklare tvivl og usikkerhed.

Over de kommende måneder vil projektets danske partnere forfine de danske ”compelling offers” i et tæt samarbejde med interesserede og relevante samarbejdspartnere i både Sønderborg og resten af Danmark. Projektet præsenteres ligeledes på Building Green udstillingen i Forum den 1. – 2. november 2017.

16. oktober 2017

REFURB – an offer you can´t refuse

Læs mere om REFURB-projektet og konferencen i Bruxelles på www.go-refurb.eu/news.  

Bendtsen-rapporten

Danske Bendt Bendtsen, medlem af Europa-parlamentet, har over de seneste måneder gjort en kæmpeindsats for at skabe opbakning til en styrket energirenoveringsindsats i Parlamentet. Tirsdag den 10. oktober afholdt Renovate Europe organisationen høringsmøde i EU Parlamentet med deltagelse af Bendt Bendtsen, energikommisæren og en række parlamentsmedlemmer. På mødet præsenterede ProjectZeros Peter Rathje REFURB-projektet, som viser løsninger på de europæiske udfordringer.

Læs mere om Bendtsen-rapporten nedenfor og på følgende hjemmeside.

”Europeans and their buildings must contribute to a sustainable European energy system. To do so, we must give our citizens the right tools and incentives to make their buildings more energy efficient. It will benefit individual households through lower energy bills and businesses through increased competitiveness. Society as a whole will benefit through a better value of the building stock and lower energy imports to Europe", said Bendt Bendtsen MEP, Rapporteur on the updated rules in the so-called Energy Performance of Buildings Directive, EPBD, after his Report - and thereby the European Parliament’s negotiation position - was adopted in the Industry Committee.

The adoption of the EPBD Report is the first of eight legislative files in the so-called Clean Energy Package, presented in November 2016, to pass a vote in the European Parliament. The package is also an important element in the plans to establish an Energy Union in Europe. "We spend more than 40% of European energy consumption in buildings, so it is obvious that we need a significant contribution from our buildings to become energy efficient in Europe," said Bendtsen.

Cookiepolitik