Klimaløsninger til debat

Årets Klimakonference på Alsion satte i den forløbne uge fokus på SmartCities i en foranderlig verden. Deltagerne kom bl.a. fra 30 europæiske byer, som søgte løsninger til deres omstilling. Men også EU´s Smart Cities & Communities rykkede ind i Sønderborg, hvor 400 deltagere diskuterede klimaløsninger. 

I panelet fra venstre mod højre: Stine Hach Juul Madsen, Yash Gusani og Dr. Bachmann. Fotograf: Lene Esthave.

2017 klimakonferencen på Alsion satte i den forløbne uge fokus på SmartCities i en ”disruptive world”. Oplæg fra bl.a. Jesper Nygaard, Realdania, Per Christensen, 3F og Carsten Orth Garn-Larsen, Clean Cluster satte rammen for de efterfølgende workshops og diskussioner.

Den brændende klimaplatform

En oplægsholder mindede deltagerne om den brændende platform. På COP21 i Paris aftalte verdens lande at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grad, men temperaturen er allerede steget med 0,8 grad. De kommende 4 års indsatser bliver kritiske for om den ambitiøse målsætning kan fastholdes.

Parallelt med de mange workshops, afholdt EU Smart Cities & Communities og SmartEnCity flere workshops på Alsion, som onsdag, torsdag og fredag summede af europæiske stemmer. Konferencen havde mere end 400 deltagere fra bl.a. universiteter, EU, omstillingsprojekter, løsningsleverandører, forskere, borgmestre, byplanlæggere, projektudviklere og studerende.

Yash Gusani var tilbage i Sønderborg

Yash Gusani, en af konferencens unge deltagere (23 år), havde taget rejsen fra Cleveland (USA) til Sønderborg for at deltage i diskussionerne. Yash var sidst i Sønderborg i 2009, hvor han var en af de 400 unge internationale deltagere i Bright Green Youth klimakonferencen på Alsion. Yash bruger sin fritid på at træne amerikanske og indiske skoleelever på at iagttage klimaforandringerne lokalt.

Yash sammenfattede torsdag aften sine konklusioner fra de 2 dages klimakonference i følgende tale:

Respected dignitaries, guests, citizens, friends and more importantly all the climate caretakers. It is my honor and privilege to stand in front of you today and share my thoughts on the past couple days we spent together. But before I begin, I would like to thank Peter Rathje, Katarina Rubahn and the entire team of ProjectZero filled with passionate people to organize this outstanding conference.

I know you are all extremely excited for the upcoming program so I will keep this very short but I would like to mention three things that I learned and will be taking back with me.

Fra venstre ses Brunilda Paskali, i midten Borgmester Erik Lauritzen og til højre ses Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann. 

The first and foremost is the interaction, participation and discussion amongst the international communities. All of us do understand that climate change is a global problem and as a result, we need to find solutions - together. Work together and be a role model for other countries to follow. I was fortunate to be a part of various sessions led by leaders from different countries and every session gave me a new perspective from their point of view.

This leads to my second point - collaboration. Merely discussing and interacting will not solve the problem. We need to act. But how? Well, I met a lot of innovative organizations like Green Makerspace here in Sonderborg who work tirelessly to come up with the workshops for solutions to the problems. We need to connect it with other such organizations around the world. We have extensive technological tools available and we need to make the most of it to connect and share ideas. This way, we can adopt ideas from one another in the fastest manner.

My third and final point which we all will agree to is giving the youth a sense of responsibility. Just providing them lessons in a classroom will not be enough. Some ideas maybe perhaps give children a chance to shadow Peter Rathje for 2 work days or maybe involve a few college kids in a discussion with the mayor when he makes a major environmental decision.

Now, without taking any more of your time I would like to conclude by saying - It is our right to use resources, duty to conserve it and crime to abuse it.

Thank you!

Yash Gusani ””

10. oktober 2017

Skal små byer være smarte?

Ja da, det kan ligefrem være en fordel, mener Lars Riemann, direktør for Sønderborg Forsyning, som har sat sig for at gøre Sønderborgs grønne omstilling ekstra smart. - Sønderborg er lille og overskuelig. Det er nemt at kommunikere med mange og dermed skabe medejerskab og folkelig opbakning, hvilket er en forudsætning for, at omstillingen lykkes, siger direktøren.

Sønderborg er taget på en lang rejse mod at være grøn og smart på samme tid. Og det er en rigtig god ide, mente også forbundsformand for 3F, der var inviteret som taler til klimakonferencen. Her fortalte Per Christensen om hvordan der i Danmark kan skabes 58.000 nye grønne jobs bl.a. baseret på en styrket inddragelse af kommunerne.

- Jeg forbinder smarte løsninger med en kombination af digitalisering og grøn omstilling. Klimavinklen og ProjectZero er efter min opfattelse eksemplarisk. Vi skylder vores børn og kloden at tage klimatruslerne alvorligt, sagde Per Christensen, forbundsformand for 3F. Han fremhævede, at det er dumt at lade være, for den grønne omstilling indebærer arbejdspladser, som især kan komme yderområderne til gode, hvor man kan udnytte restprodukterne i den grønne sektor til produktion af strøm, varme og nye materialer. 

Bright Green Youth

Læs mere om BGY på facebook.

Link til præsentationer og video

Link til præsentationer.

Link til video.

Billeder fra Klimakonferencen

Den afsluttende paneldebat. Fotograf: Lene Esthave.

Stine Hach Juul Madsen og Yash Gusani. Fotograf: Lene Esthave.

Svendborgs borgmester, Lars Erik Hornemann. Fotograf: Lene Esthave.

Mange studerende i salen.  Fotograf: Lene Esthave.

Mange studerende i salen.  Fotograf: Lene Esthave.

Cookiepolitik