Hvordan skal byerne blive smarte?

Deltag i Alsion workshoppen på onsdag og bliv klog på de energismarte byer. Der er 25 GRATIS billetter til sønderborgere og lokale virksomheder.

Der foregår et kapløb i disse år om at være smart by. Sønderborg er på grund ProjectZero og det stærke fokus på grønne løsninger blevet udpeget som modelby i SmartEnCities, et EU-netværk af byer med fokus på intelligent omstilling til en grøn fremtid. På klimakonferencen 100 % Climate Neutrality vil der være særlig fokus på smarte byer.  

Kampen om at være smart er hård, men er det nu så smart at være smart?

Pascual Berrone er lektor og forsker i Madrid på et af verdens førende management universiteter, IESE Business School, hvor han har været med at til udvikle et globalt indeks over smarte byer.

Først og fremmest afviser han selv at bruge betegnelsen smart by, som bruges i flæng og derfor er blevet indholdsløs.

- Alle byer vil være smarte, for hvem ønsker at blive betegnet som det modsatte?

Han bruger i stedet termen ”smart governance” for at understrege, at teknologiske løsninger ikke kan stå alene, de skal løse et samfundsmæssigt problem og helst for de fleste. Hvis man fokuserer alene på teknologien, risikerer man at lave løsninger for de få i store byer og efterlade de mange i underudvikling og fattigdom i periferien.

Småt er godt

Han mener ligefrem, at det giver mening at fokusere på ”smart governance” i mindre byer.

- For det første vil de byer, som bruger teknologi på en intelligent måde til at løse samfundsmæssige udfordringer, klare sig bedre end de, som ikke gør det. Men faktisk ser jeg også en fordel ved at teste løsninger i mindre, overskuelige enheder. Større byer har naturligvis flere ressourcer, men er også mere komplicerede, og det er svært at nå ud til alle, siger han.

Pascual Berrone understreger, at fokus på teknologi kan være et tveægget sværd, hvis der ikke tænkes i løsninger for samfundet som helhed. Det kræver strategisk tænkning, langtidsplanlægning og samarbejde mellem mange lag i samfundet, ikke mindst mellem offentlige og private aktører.

Fokus på planlægning

Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygaard, deltager i konferencen. Han er enig i dette synspunkt og mener, at gedigen byplanlægning og udvikling går hånd i hånd.

- Man skal passe på med at betragte smarte byer som en universalløsning. Jeg ser begrebet som et spørgsmål om i høj grad at anvende automatiserede digitale løsninger på samfundsmæssige udfordringer i transport og energisektoren. Men det kan ikke stå alene, det skal knyttes til en fornuftig byplanlægning, en sammenhængende strategi for udvikling og fx en ambitiøs boligpolitik, siger han.

3. oktober 2017

Kom til klimakonference

SmartCities in a disruptive world
Onsdag d. 4. oktober fra kl. 9:30 - 14:30 i koncertsalen på Alsion

Workshop om smarte byer
Onsdag d. 4. oktober fra kl. 15:00 - 18:00 i lokale U109 på Alsion

Deltagelsen er gratis for 25 borgere, som tilmelder sig STRAKS.

Vi håber, at du har tid og lyst til at deltage. For mere information og registrering, klik her.

Cookiepolitik