Ejendom fik den helt store tur

Udlejer Allan Vejsnæs viser stolt sin ejendom i Kirke Hørup frem. Han har givet sin ejendom den store omgang til glæde for både byen og lejerne.

 

Allan Vejsnæs har haft ejendommen i næsten 10 år. Ejendom består af 7 store lejemål. Alle 3- eller 4-værelses lejligheder. I nogen tid har han planlagt, at der skulle ske en større renovering af ejendommen. Taget skulle skiftes på hele ejendommen, da det efterhånden var udtjent.

Hele byen har fulgt med i renoveringen, da ejendommen også er blevet pudset op og nu ligger flot ud til vejen i Kirke Hørup.

”Vi rettede hele tagkonstruktionen op og efterisolerede samtidig alle skråvægge udefra, da vi nu havde det hele åbnet op. Hele loftet er også blevet efterisoleret med ekstra 200mm, så der nu ligger 300mm isolering over det hele”, fortæller udlejer Allan Vejsnæs og fortsætter, ”da jeg nu var i gang med taget, valgte jeg at udskifte samtlige tagvinduer, selvom de ikke fejlede noget, men var af ældre dato. Vinduerne blev udskiftet til Velux vinduer”.

Men det er ikke kun udvendigt, der er sket noget i ejendommen.

”Jeg valgte at konvertere til fjernvarme, fordi mine 2 olietanke var af ældre dato og stod for snarlig udskiftning. Havde jeg fortsat med olie, havde jeg ligeledes skulle isætte en isokern i skorstenen. Hertil kommer så den løbende udgift til skorstensfejer og vedligehold. Så jeg vurderede, at fjernvarmen bedre kunne betale sig i det lange løb, og vi skal nok forvente, at olien vil stige mere end fjernvarmen”, fortæller Allan Vejsnæs.

Derudover har varmesystemet i lejlighederne også fået en opdatering, ”hele installationen af varmerør i kælderen samt varmtvandsbeholderen er også blevet udskiftet, og hele radiatorsystemet er blevet kørt ind med justerbare Danfoss termostater opmålt efter flow og m2 for samtlige rum”, fortæller Allan Vejsnæs

Energirenoveringen er gennemført med stor opbakning fra lejerne. De har været meget fleksible, når der er blevet arbejdet både sent og på lørdage. Huslejen er ikke blevet hævet efter renoveringen, da Allan Vejsnæs mere ser renoveringen som en sikring af det gode forhold, han allerede har til sine lejere.

Nu venter både lejere og udlejer bare på, at kulden kommer, så de kan se, hvor meget renoveringen kan spare på varmeregningen. Men uanset varmeregningen har Allan Vejsnæs sænket sit CO2 udslip ved at skifte fra olefyr til fjernvarme. 

Sådan så ejendommen ud inden Allan Vejsnæs gik igang.

 

Sådan så ejendommen ud før

Her kan det ofte betale sig:

Tag, loft og ydervægge

I bygninger opført før 1950 findes mange dårligt isolerede lofter, og uisolerede ydervægge er udbredt i etagebygninger før 1972.

Vinduer

Der forsvinder typisk meget mere varme gennem en kvadratmeter vindue end gennem en kvadratmeter ydervæg.

Varmeanlæg

Enstrengede centralvarmeanlæg er almindelige i etageejendomme og har en ringere energiudnyttelse end tostrengede anlæg

Vedvarende energiløsninger til eksisterende bygninger 

Bygherreforeningen og Teknologisk Institut har udgivet en publikation, som omhandler vedvarende energiløsninger i eksisterende bygninger.
Find hele rapporten online HER

Cookiepolitik