100 % Climate Neutrality

Deltagelsen er gratis for de første 100 borgere, som tilmelder sig. Tilmeld dig, hvis du skal nå at være med.

 


 

Klimaforandringerne har en tiltagende og stærk påvirkning på jorden og vores fremtid. I den dansk/tyske grænseregion er vi opmærksomme på forandringerne og ser dem som en mulighed for at agere og tilpasse os de nye betingelser. Med særlig focus på “Smart & inclusive cities in a world of disruptions” vil vi drøfte udfordringerne ved hastig vækst, klimaforandringer og de økonomiske og tekniske aspekter, samt diskutere hvilke nye muligheder der er indenfor “grøn” vækst. 

Vi vil gerne sætte fokus på disse udfordringer og diskutere løsninger. Derfor inviterer vi dig til at deltage i vores internationale konference.

Her nedenfor en liste over konferencens emner:

  • Smarte byer
  • Den deltagende tilgang
  • Energieffektivitet
  • Intelligente energisystemer
  • Det internationale grønne entreprenørskabsforum

 
De lokale arrangører af konferencen er: Syddansk Universitet, ProjectZero Sønderborg, Europa Universität Flensburg, Hochschule Flensburg, KlimapaktFlensburg, Sønderborg Vækstråd, og CLEAN klyngens bidrag.
 
Vi håber, at du har tid og lyst til at deltage. For mere information og registrering, gå til: http://www.projectzero.dk/klimakonference.aspx


 

 

4. oktober 2017 - 5. oktober 2017

Cookiepolitik