Sønderborg Forsyning har reduceret udledningen af CO2 markant

Siden 2007 har Sønderborg Forsyning reduceret virksomhedens samlede CO2-udledning med mere end 50 %. Medregner man virksomhedens energiproduktion, kommer den samlede reduktion op på hele 74%.
Af Minna Hallberg,Sønderborg Forsyning

Elbiler, solceller på taget af bygningerne og gasmotorer, der omsætter gassen fra renseanlægget til strøm – det er bare et lille udpluk af de mange tiltag, der på 10 år har reduceret CO2-udledningen i Sønderborg Forsynings drift med mere end 50%. Medregner man virksomhedens energiproduktion, kommer den samlede reduktion op på hele 74%.

- Det er ikke bare ét initiativ, det er mange bække små og et vedvarende fokus fra både ledelse og medarbejdere, der har gjort forskellen, fortæller bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning, Svend Erik Petersen, og fortsætter: - Der er blevet investeret i ny teknologi, men der er også blevet arbejdet internt med de helt små forskelle, som f.eks. at man naturligvis slukker lyset, når man går ud af kontoret.

Sønderborg Forsyning har i flere år udarbejdet et særskilt CO2-regnskab, netop for at bevare fokus på at reducere udledningen af CO2 mest muligt. Derfor kan man nu med stolthed konstatere, at man er gået fra en samlet årlig udledning af 17.777 ton CO2 i 2007 til en udledning på under 5.000 ton i 2016. Og den positive udvikling fortsætter naturligvis.

- Målet er, at Sønderborg Forsyning skal følge ProjectZeros vision og være CO2-neutral i 2029. Det er klart, at det er de sidste 25%, der bliver sværere at nå. Men vi har en klar strategi for, hvordan vi kommer helt i mål, siger Svend Erik Petersen.

Et fremragende eksempel

I ProjectZero-sekretariatet glæder direktør Peter Rathje sig over resultaterne hos Sønderborg Forsyning og fremhæver overblik, handleplan og kombinationen af store og små tiltag som vejen til succes for områdets mange virksomheder:

- Det er klart, at man kan komme langt, når man investerer i f.eks. solceller og anden ny teknologi, men det er også meget vigtigt at involvere medarbejderne i at se muligheder og igangsætte energispareprojekter. Kun på den måde kommer man helt i mål, og netop det gør Sønderborg Forsyning til et fremragende eksempel og rollemodel, siger Peter Rathje.

For yderligere oplysninger om CO2-regnskabet henvises til projektleder ved Sønderborg Forsyning, Betina Hylleberg Skjøth på tlf.: 6040 5327

14. november 2017

Om CO2-regnskab

CO2 er en drivhusgas – og CO2-regnskabet er et udtryk for, hvor stor belastning en virksomheds drift har på atmosfæren. Regnskabet bliver opgjort i forhold til det forbrug, virksomhedens har af f.eks. diesel, el, naturgas og fjernvarme.

For Sønderborg Forsyning er de største ’syndere’ i CO2-regnskabet i dag virksomhedens forbrug af el og naturgas. Målet er at følge ProjectZeros vision om at være helt CO2-neutrale i 2029 og undlade at belaste atmosfæren med flere drivhusgasser end højst nødvendigt og dermed bidrage til reduceringen af den globale opvarmning. Skal målet nås, kræver det yderligere omlægning til vedvarende energi.

Om CO2-regnskab

CO2 er en drivhusgas – og CO2-regnskabet er et udtryk for, hvor stor belastning en virksomheds drift har på atmosfæren. Regnskabet bliver opgjort i forhold til det forbrug, virksomhedens har af f.eks. diesel, el, naturgas og fjernvarme.

For Sønderborg Forsyning er de største ’syndere’ i CO2-regnskabet i dag virksomhedens forbrug af el og naturgas. Målet er at følge ProjectZeros vision om at være helt CO2-neutrale i 2029 og undlade at belaste atmosfæren med flere drivhusgasser end højst nødvendigt og dermed bidrage til reduceringen af den globale opvarmning. Skal målet nås, kræver det yderligere omlægning til vedvarende energi.

Cookiepolitik