Klimaministeren på besøg i Sønderborg

Ministeren glæder sig over Sønderborgs klima-ambitioner. For det er vigtigt at inspirere andre byer til at reducere deres CO2-udledning gennem energieffektivisering og omstilling til vedvarende energi. Byerne er de nye klima-drivers.

Af Peter Rathje

Energi-, Forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt besøgte fredag den 10. november 2017 Sønderborg. Og ministeren havde kun ros til overs for Sønderborgs indsats på klimaområdet: ”I er fremme i skoene. Byrådet og erhvervslivet spiller sammen og trækker på samme hammel. Det handler om at skabe handling og verdens øjne er rettet mod Danmark. Dermed er klima også en stor erhvervs- og vækstmulighed. Borgerinvolvering og kommunikation er en forudsætning for at missionen lykkes”, sagde en begejstret klimaminister, hvis næste stop var COP23 i Bonn. Og ministeren konkluderede "Og det er vigtigt at blive ved med at give ProjectZero politisk opbakning – uanset hvilke partifarver, der er i byrådet”.

Peter Hansen, medlem af Sønderborg Byråd, bestyrelsen for Sønderborg Forsyning og spidskandidat for Venstre glædede sig over besøget.

  • Sønderborg kommune er en frontløber, når man ser på danske kommuners indsats på klima- og energiområdet. Derfor var det vigtigt for mig at sikre, at Lars Chr. Lilleholt er opdateret forud for COP23 i Bonn i næste uge. Men besøget gav os også mulighed for at drøfte nogle af de udfordringer, vi har for at kunne blive endnu mere energieffektive, udtalte Peter Hansen i forbindelse med besøget.

Peter Hansen var selv en af initiativtagerne til det kystnære vindmølleprojekt i 2011 og er nu formand for vindmølle-lauget bag initiativet.

 

14. november 2017

Faktabox

På Alsion fik ministeren en status på Sønderborgs omstilling og de skabte resultater målt på energibesparelser, CO2-reduktioner og jobskabelse – og hørte om udfordringerne på den videre vej mod nullet i 2029 og 50% reduktions-ambitionen i 2020. Peter Rathje opfordrede ministeren til en fortsat ambitiøs overligger med fokus på energieffektivisering, grøn strøm og tæt tværkommunalt energi- og klimasamarbejde.

På Sønderborg Forsyning fortalte Lars Riemann ministeren om det kystnære ”Lillebælt Syd” vindmølleprojekt, SmartEnCity-projektet med 50 mio kr fra EU samt muligheder og udfordringer i omstillingen af varmeanlægget i Nordborg samt … Efterfølgende besigtigede Lars Christian Lilleholt sammen med Peter Hansen det store solcelleanlæg på SONFOR´s tag. Installationen bidrager aktivt til at reducere SONFOR´s CO2-udledninger.

Cookiepolitik