Energi-Doktor med Sønderborg som speciale

Lise Tjørring har i en årrække fulgt Sønderborgs omstilling fra sidelinjen som PhD-studerende. I forrige uge forsvarede hun sin PhD-afhandling på Københavns Universitet, og energiantropologen kan nu betegne sig doktor. 

Af Lise Tjørring & Peter Rathje

Vi har modtaget nedenstående feedback til Sønderborg fra Lise Tjørring:

“Jeg har netop afsluttet mit forskningsprojekt om hverdagslivets indflydelse på energivenlig adfærd. Jeg har i dette projekt lavet interviews med forskellige borgere i Sønderborg kommune. Jeg har fulgt en række borgere, der har modtaget energivejledning og efterfølgende overvejet/udført energirenoveringer i deres huse, ligeledes har jeg fulgt en række borgere, der har deltaget i et pilotprojekt omkring fleksible elpriser. Dette har givet værdifuld viden til at se på den grønne omstilling ikke kun fra et topstyret perspektiv, men med udgangspunkt i en forståelse af almindelige borgeres hverdagsliv.

Et af mine resultater er, at det er vigtigt at se på et hus, ikke kun som en teknisk konstruktion, der kan forbedres og gøres mere energivenlig, men også som et hjem fyldt med sociale og kulturelle betydninger. Disse sociale og kulturelle betydninger har stor indflydelse på, hvad der kan lade sig gøre, når vi skal spare på energien.

Et andet af mine resultater er, at vores liv og hverdagsaktiviteter er tæt knyttet til beslutninger om energirenovering/energibesparelse. F.eks. (energi)renoverer vi ofte, når der sker noget vigtigt i vores liv (huskøb, familieforøgelse, går på pension osv.), og f.eks er der stor forskel på, hvilke hverdagsaktiviteter forskellige familiemedlemmer udfører i huset, hvilket medfører forskellige prioriteter for energirenovering.

Jeg vil gerne sige tusind tak til alle de borgere i Sønderborg, som har deltaget i forskningsprojektet!”

Peter Rathje, som overværede Lise´s PhD-forsvar på Københavns Universitet, takker Lise for sit vigtige arbejde i Sønderborg og ønsker hende held og lykke med nye spændende forskningsopgaver.

Lises konklusioner og anbefalinger er indarbejdet i de nye ZEROprogrammer.

 

 

28. november 2017

PhD & doktor

Et forskeruddannelsesforløb skal i henhold til den gældende danske ph.d.-bekendtgørelse bestå af en række elementer:

  1. Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
  2. Gennemførelse af ph.d.-kurser af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.
  3. Deltagelse i aktive forskningsmiljøer herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner.
  4. Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.
  5. Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Download PhD-afhandling

Lise Tjørrings PhD-studier er finansieret af SE.

Download Lise Tjørrings PhD-afhandling her.

Cookiepolitik