Kvinder har fokus på hjemmets indeklima

Onsdag d. 8 marts er International Kvindedag, og igen i år dannede EUC Syd rammen om et spændende arrangement, hvor godt 300 gæster lagde vejen forbi.

Af Karin Sloth

De to studerende, Anne og Sidsel hentede nyttig information til deres kommende afhandling om energi og indeklima hos de mange kvinder, der lagde vejen forbi vores bod.

Ved EUC Syds arrangement fik ProjectZero en god snak med flere af de fremmødte kvinder om, hvad de prioriterer i deres hjem. De fleste var enige om, at indeklima er af højeste prioritet, når hjemmet skal energirenoveres.

Der var blandt kvinderne ligeledes bred enighed om, at det ikke er økonomien, der er den vigtigste faktor, men derimod en sund bolig til deres børn. Her er det især vinduer, isolering, gulvvarme samt ventilationsanlæg med varmegenvinding, der kan gøre en forskel på indeklimaet.

Radon

Det øgede fokus på radons uhyggelige følgevirkninger er heller ikke gået de mange besøgendes næser forbi. Det er noget, der ligger flere af de fremmødte kvinder på sinde. Det er muligt at få foretaget målinger af hjemmets radonniveau ved hjælp af specielle måleapparater. En radonmåling foretages normalt over 3 måneder i vinterhalvåret.

Hvad er Radon?

Radon er en farveløs, lugtfri, radioaktiv gas, som kan findes i boliger. Radon er skabt af henfaldet radioaktivt materiale i jord og vand. Det siver typisk ind i boliger gennem revner og andre åbninger i hjemmets vægge, gulve eller fundament. Radons eksponering kan føre til alvorlige helbredsproblemer hos beboere i de ramte boliger.

14. marts 2017

Hvad er et sundt indeklima?

  • Stabil temperatur 19-22 grader
  • Ingen trækgener
  • Normalt luftfugtighed

Et dårligt indeklima kan give symptomer, som:

  • Irritation i øjne, næse og hals
  • Udslæt, rødme og kløe i huden
  • Hovedpine og træthed
  • Kvalme og svimmelhed

Cookiepolitik