Besøg på biogasanlæg i Holsted

Biogas er en vigtig del af Sønderborg-områdets omstilling til at blive CO2 neutral, og forleden var en række borgere fra Blans i Holsted for med egne øjne at besigtige NGF´s nye biogasanlæg.

Af Nicolas Bernhardi

Hvor stort et anlæg taler vi om? Lugter det? Er det farligt? Hvad med madrester og støj – og hvor mange lastbiler kommer der egentlig?

Morten Gyllenborg forklarer, hvordan dybstrøelsen kommer ind i anlægget

NGF forretningsudvikler Morten Gyllenborg viste rundt på anlægget og forklarede, hvordan et moderne biogas-anlæg producerer nok biometan til at dække en tredjedel af Sønderborg-områdets fremtidige gasforbrug.

Alle bygninger er tilsluttet et ventilationssystem, hvor luften bliver renset for lugt, inden luften bliver ledt ud.

Anlægget i Holsted behandler en blanding af gylle, dybstrøelse og madrester. Gassen, som produceres, bliver ikke lagret på selve anlægget. men renset, opgraderet og sendt ud i naturgasnettet. Gassen kan på denne måde bruges ligesom almindelig naturgas til opvarmning, madlavning eller i den tunge transport. 

Biogas skaber jobs i lokalområdet

Anlægget har en permanent bemanding på 2-3 medarbejdere, og derfor er det nødvendigt at trække på de lokale VVS-installatører og elektrikere for at holde anlægget kørende. Lastbilchaufførerne er ansat af NGF og henter og bringer gylle fra de omliggende landbrug.

Efter rundvisningen var der tid til en sandwich, og gæsterne fik mulighed for at spørge ind til anlægget samt hvordan NGF vil inddrage borgernes idéer i det videre forløb.

14. marts 2017

Sådan fungerer det

Et moderne biogasanlæg  består af en administrationsbygning, læssehaller til på- og aflæsning af biomasse samt procesbygning til varmevekslere mv. Derudover er der procestanke, for- og efterlagertanke, lagerfaciliteter til opbevaring af biomasser, svovlrensningsanlæg til rensning af biogassen, gaskedel inkl. skorsten til procesvarme, gasfakkel, biofilter til rensning af ventilationsluft samt gasopgraderingsanlæg. Bygningshøjder på ressourcestankene er ca. 28 m.

Den producerede gas bliver ikke opbevaret på anlægget, men direkte renset og sendt ud i naturgasnettet, hvorefter den kan bruges som almindelig naturgas til opvarmning, madlavning, industrielle processer – fra sommeren også til byens 42 nye gasbusser.

NGF's biogasanlæg i Holsted

Cookiepolitik