Gør spejderlejren bæredygtig!

Lokale spejderledere og Sønderborg-områdets idefolk udviklede en flot stribe grønne spor til Spejdernes Lejr. Du kan stadig komme med.

Af Henriette Pilegaard, Sønderborg kommune

- Jeg er rystet over, hvor mange ideer, der er kommet bare i dag!

Sådan afsluttede rådgiver Lotte Hansen fra Hansen & Ersbøll Agenda forleden en ProjectZero-workshop på Alsion i Sønderborg. Det var den første workshop i et forløb, hvor spejdere og virksomheder samles om at finde udfordringer til de store spejdere på Spejdernes Lejr, som holdes i Sønderborg 22.-30. juli.

Gennem ProjectZero, et offentligt-privat partnerskab, er Sønderborg godt på vej mod sin målsætning om at blive CO2-neutralt område inden 2029. Og sammen med ProjectZero og lokale virksomheder skal spejderne udvikle løsninger til en mere bæredygtig spejderlejr eller et mere bæredygtigt samfund generelt. Det vil ske i lejrens FABtown – en kategori af aktiviteter, hvor de store spejdere løser forskellige udfordringer, og hvor der vil være både værktøj og frivillige til at sætte i gang.

Lotte har visioner for Sønderborg

Lotte Hansen, der er opvokset i Sønderborg og har mange år i spejderbevægelsen i ryggen, står med sit rådgiverfirma Hansen & Ersbøll Agenda i spidsen for processen. Hun ser gode muligheder for, at Sønderborg med lejren kan komme på landkortet - også med andet end sædvanlige temaer som Dybbøl Mølle og ringridning. Gennem ProjectZero-aktiviteten kan blandt andre områdets mange virksomheder inden for grøn teknologi komme i spil.

Lever videre efter lejren

Det er en by større end Sønderborg, der skal bygges på Kær Vestermark med spejderlejren, og selv om spejdere generelt kan klare sig med lidt, vil lejren få både el- og vandmåleren til at slå kraftigt ud, ligesom der vil være ekstra CO2-udledning - først og fremmest gennem den transport, som lejren kræver. Lejren vil ifølge beregningerne forbruge 20.000 m3 vand og 120.000 kWh strøm, og den vil producere 500 ton affald. De fem spejderkorps bag lejren har samtidig læring som et vigtigt formål, og dermed er bæredygtighed et oplagt emne.

- Løsningerne vil ikke kun gavne selve lejren og fremtidige spejderlejre, men os alle. Ånden og løsningerne fra Spejdernes Lejr 2017 vil leve videre, pointerede Peter Rathje, direktør i ProjectZero, som i efteråret vil udstille og præmiere de bedste løsninger fra lejren.

9. maj 2017

Spring på næste workshop!

Flere af ideerne fra workshoppen skal allerede nu videreudvikles, for at de kan blive færdige som løsninger eller demonstrationsprojekter på lejren. Der holdes en ny workshop 22. maj, og alle med interesse for at deltage - virksomheder og borgere - er velkomne til at springe ind i processen. Det er ikke et krav, at man kan være til stede under spejderlejren.

Man skal blot henvende sig til Kristian Krogh hos ProjectZero: kk@projectzero.dk eller tlf. 28 69 95 20

Du kan også være frivillig på lejren og facilitere ide-udviklingen yderligere.  

Diesel-varme er no go!

Lotte Hansen satte workshoppen i gang ved at opfordre deltagerne til at tænke på fem ting, der er for åndsvage. Det var faldet flere deltagere for brystet at høre, at vandet i de 200 brusekabiner på lejren vil blive opvarmet med diesel.

- Det er bare no go i Sønderborg at opvarme vand med diesel, lød det fra en deltager, som i stedet pegede på fjernvarme som en løsning - alternativt pillefyr.

Og der vil blive arbejdet videre med en alternativ løsning - om ikke andet som et demonstrations-projekt på lejren.

Bruttolisten af ideer

Bruttolisten af ideer kan ses herunder. De vil blive sorteret efter robusthed inden næste workshop, og forskellige mulige partnere vil blive kontaktet, ligesom alle er velkomne til at melde sig ind i det videre forløb.

Se ideerne her.

Cookiepolitik