Dialogmøde om biogasanlæg i Sønderborg

Frode Sørensen (TMU formand) bøde velkommen til dialogmødet på Vollerup Kro, hvor ca. 40 interesserede borgere mødte op for at høre om planerne for et biogasanlæg øst for Sønderborg centerbyen. Sønderborg Kommune vil over de kommende måneder belyse naboernes bekymringer i en miljøundersøgelse, som danner grundlaget for byrådets endelige beslutning om anlæggets placering.

Af Nicolas Bernhardi

Idéfasen er i gang

Den 3. maj besluttede Sønderborg byråd at igangsætte en undersøgelse af en alternativ placering for et biogasanlæg i Glansager -– øst for Sønderborg centerbyen. Den igangsatte planlægningsproces er i opstartsfasen, hvor naboer m.fl. kan give deres indspark til processen og miljøundersøgelsen og hermed sikre, at naturen, området og naboerne bliver mindst muligt påvirket af anlægget.

Med henblik på dette havde Sønderborg Kommune, NGF Nature Energy Future og ProjectZero inviteret interesserede borgere til dialogmøde, hvor der var mulighed for at får svar på spørgsmål og give indspark til planprocessen.

Potentielle lugtgener og anlæggets størrelse bekymrer borgerne

Store tekniske anlæg i det åbne land kan forstyrre udsigten, mente mange borgere.

Vi vil gerne se nogle visualiseringer, som viser, hvordan anlægget kommer til at se ud, sagde Randi fra Lambjerg og fortsatte, det er vigtigt for os at kunne se, hvordan anlægget bliver placeret på matriklen – vi vil ikke kigge på en sort mur.

Martin fra Vollerup var mest bekymret for lugtgenerne – hvor langt skal man være fra anlægget for ikke at blive generet? Kan vi stadig bruge vores have om sommeren?

Det var Lotte Weesgaard fra NIRAS, som udarbejder VVM undersøgelsen for projektet, der skulle svare på de mange spørgsmål. Lotte kunne oplyse, at der som en del af processen bliver udarbejdet fotomontager, så man kan se, hvordan anlægget kommer til at se ud. Derudover er der i Denmark klare regler for, hvor meget et anlæg af den type må lugte, og de regler skal selvfølgelig overholdes.

Morten Gyllenborg, forretningsudvikler hos NGF, Nature Energy Future.

Morten Gyllenborg fra NGF, Nature Energy Future tilføjede, at man bestemt ikke var ude efter at genere naboerne."Vi har store erfaringer fra vores andre anlæg i Danmark. Alle bygninger er koblet til et udsugningsanlæg med luftfiltre, så lugtgener bliver minimeret. Vi vil gerne invitere interesserede borgere til at se vores anlæg i Holsted".

Peter Hansen, byrådsmedlem (V) roste projektet som en fantastisk mulighed for området, men viste også forståelse for borgernes bekymringer – det er rigtig svært at forholde sig til de tekniske fakta, hvis ikke man kan forestille sig, hvordan sådan et anlæg ser ud. Jeg vil derfor anbefale alle borgere at tage imod NGF´s tilbud om at se deres anlæg i Holsted, som jeg selv allerede har gjort.

Også fremmødte landmænd bakkede op om projektet og opfordrede kommunen til at integrere projektet i en mere offensiv lokal landbrugspolitik.

Turen til Holsted finder sted den 6. Juni 2017 med afgang fra Sønderborg klokken 16:00. Interesserede kan tilmelde sig til turen på: http://biogassonderborg.projectzero.dk/

Kommentarer bliver inddraget i planlægningen

Høringsfasen for VVM processen slutter den 9. juni 2017. Indtil denne dato er der fortsat mulighed for at sende idéer til Sønderborg Kommunes planafdeling. Alle indspark fra borgermødet blev noteret af kommunens medarbejdere, som sikrer at disse inddrages i den videre proces.

30. maj 2017

Læs alt om Biogas i Sønderborg

Biogas i Sønderborg har sin egen hjemmeside. Læs mere her:

www.biogassonderborg.projectzero.dk/

Moderne biogasproduktion

Et moderne biogasanlæg består af en administrationsbygning, læssehaller til på- og aflæsning af biomasse samt procesbygning til varmevekslere mv. Derudover er der procestanke, for- og efterlagertanke, lagerfaciliteter til opbevaring af biomasser, svovlrensningsanlæg til rensning af biogassen, gaskedel inkl. skorsten til procesvarme, gasfakkel, biofilter til rensning af ventilationsluft samt gasopgraderingsanlæg. Bygningshøjder på ressourcestankene er ca. 28 m.

Den producerede gas bliver ikke opbevaret på anlægget, men direkte renset og sendt ud i naturgasnettet, hvorefter den kan bruges som almindelig naturgas til opvarmning, madlavning, industrielle processer – fra sommeren også til byens 42 nye gasbusser.

Ideoplægget

Klik på billedet for at læse kommunens ideoplæg.

Send dine idéer til:

post@sonderborg.dk  
eller  
Sønderborg Kommune
Erhverv & Affald
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

 

Cookiepolitik