Danfoss skærer 45 procent af CO2-udledningen

Danfoss har formået at nedbringe CO2-udledningen med 45 procent på fabrikkerne i Nordborg og Gråsten. Virksomheden står dermed godt rustet til at indfri sin del af ProjectZero-visionen om at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt inden 2029.

Af Danfoss kommunikationsafdeling

Siden ProjectZero startede i 2007, er det lykkedes Danfoss at reducere CO2-udledningen fra faciliteterne i koncernhovedkvarteret i Nordborg samt Gråsten med 26.000 ton CO2. Det betyder samtidig, at Danfoss kommer et skridt nærmere sine to klare klimamål for 2030: At energiforbruget per omsætningskrone skal halveres, og at CO2-udledning i den energi, som man anvender, skal halveres.

Med CO2-reduktionen på 45 procent placerer Danfoss, der i kraft af virksomhedens størrelse også er blandt grænselandets største energiforbrugere, sig i førerfeltet for ProjectZero, der samlet set har formået at nedbringe Sønderborg-områdets CO2-belastning med 35 procent siden 2007.

Danfoss er med – hele vejen til målet i 2029

Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director hos Danfoss, forklarer, at virksomheden allerede i 2007, hvor ProjectZero startede, forpligtede sig til at nå målet om CO2-neutralitet i 2029, og han forklarer om vejen til at nå målet:

”Til og med 2020 vil vi fokusere kraftigt på at reducere den mængde energi, som vi bruger. Vi vil gøre det ved at komme så langt som overhovedet muligt med det, vi er specialister i, at gøre mere med stadig mindre. Fra 2020 vil vi også rette vores fokus mod at reducere CO2-udledningen fra den energi, vi bruger, og køb af grøn strøm kan blive ét at midlerne til at nå målet. Vi ønsker at løse vores del af opgaven med at indfri ProjectZero-visionen”, forklarer Flemming Lynge Nielsen.

Danfoss inspirerer andre virksomheder til rejsen

ProjectZero´s Peter Rathje glæder sig over det flotte Danfoss resultat og virksomhedens commitment til at Sønderborg når nullet i 2029 – ”det er helt afgørende for ProjectZero-visionens realisering, at Danfoss spiller aktivt med og samtidig inspirerer andre virksomheder til rejsen”, siger Peter Rathje.

Danfoss tager egen medicin i Gråsten

En væsentlig årsag til, at det er lykkedes at reducere CO2-udledningen fra Danfoss-fabrikken i Gråsten er, at man er gået over til at anvende grøn fjernvarme i stedet for naturgas til opvarmning. Det forventes også, at Industriparken i Nordborg skal overgå til grøn fjernvarme.

Danfoss-hovedkvarteret i Nordborg har dog allerede leveret stærke resultater på at sænke energiforbruget og dermed CO2-udledningen. På bare fire år er CO2-udledningen fra Industriparken halveret, og der er i samme periode skåret hele 25 millioner kroner af varmeregningen. Det er sket ved at satse på energieffektivitet og omstilling til grøn overskudsvarme. Man genvinder varmen fra fabrikkerne, og det betyder, at næsten 20 procent af varmeforbruget på Danfoss i Nordborg i dag dækkes af egen overskudsvarme.

De flotte resultater fra 2016 fortsætter i år. Varmeforbruget i Nordborg og Gråsten fabrikkerne faldt i første kvartal af 2017 med hele 18 procent i forhold til samme kvartal i 2016.

Danfoss klimastrategi

Danfoss iværksatte i 2015 sin globale ”Klimastrategi 2030”. Med strategien ønsker Danfoss at reducere koncernens energi-intensitet og CO2-intensitet med 50 procent inden 2030. Det skal ske gennem globale energispareprojekter, adfærdsændringer og grønne energikilder. De nuværende projekter skal indenfor de næste få år at skære 30 procent af energiforbruget på Danfoss’ 27 største fabrikker verden rundt.

På verdensplan lykkedes det i 2016 Danfoss at sænke det totale energiforbrug, samtidig med at koncernen hævede sin nettoomsætning. Danfoss bruges i dag 40 procent mindre energi for hver omsat krone end i 2007.

Uden for hovedkvarteret i Nordborg har Danfoss etableret en solcellepark, som producerer 2 MW strøm – eller hvad der svarer til 400 parcelhuses årlige forbrug.

9. maj 2017

Danfoss

Flemming Lynge Nielsen

Flemming Lynge Nielsen

Director, Energy Efficiency & Sustainability at Danfoss A/S​

Varmegenvindingsanlæg på Danfoss

Varmegenvindingsanlæg på Danfoss.

Cookiepolitik