Udlejer nedsætter lejers varmeforbrug

For familien Petersen fra Sebbelev er klima og miljø vigtigt. Det afspejler sig især på de forbedringer, de har lavet i deres hus, men også i deres aftægt der er lejet ud.

Af Karin Sloth

Energirenoveringerne startede for alvor for flere år siden ved, at den nu 85-årige Nicolaj Petersen installerede et træfyr til gården. Det er resulteret i, at han gennem årene har skovet 25 rummeter træ årligt. Det er den primære årsag til, at varmekilden skal udskiftes.

Aftægten havde installeret et oliefyr, og her mente familien, at deres lejer nu også skulle have billigere varme via ny varmekilde.

Det giver da rigtig god mening, at gøre varmen billigere hos vores lejer, og så gør det da ikke noget, at det er en mere energirigtig opvarmning. Da olie sviner mere end biovarme, har vi også valgt at skrotte oliefyret i aftægten som det første. Med mine 85 år er tiden også kommet til at slappe lidt mere af, så jeg glæder mig til, at der ikke længere skal skoves træ", fortæller Nicolaj Petersen.


Mange fordele ved luft-vand varmepumpe

Jeg kan kun se fordele ved en varmepumpe. Der er minimum vedligeholdelse, service en gang årligt til en meget overkommelig pris og ingen ærgrelser over skorstensfejer og hårdt arbejde ved arbejdet med træ. Og så er det samtidig meget bedre for klimaet end et gammelt oliefyr og biofyr, lyder det fra Nicolaj Petersen, der fortsætter, ”vi fik for ca. 5 år siden et energitjek af Charlie fra ZERObolig, herefter har vi fået isoleret på loftet samt installeret solceller, der gennemsnitligt har givet 2000 kW i overskud. Dette har også været medvirkende til valget af varmepumpe, her har vi valgt at bruge Kellmann´s VVS og Blik”.

 

 

 

21. juni 2017

Fordele ved en luft/vand varmepumpe

  • Lavere varmeregning
  • Ingen udgifter til skorstensfejning
  • Reducerer Co2 udslippet
  • Større uafhængighed af stigende energipriser

Installatøren fra Kellmann´s VVS og Blik med yderdelen til luft til vand varmepumpen.

Frank Kellmann, Indehaver af Kellmann´s VVS og Blik, siger: ” En luft til vand-varmepumpe er nemmere at få installeret end jordvarme, da der ikke skal graves slanger ned i haven. Det er klimavenligt og billig varme. Nok skal anlægget bruge elektricitet for at fungere, men en moderne luft til vand-varmepumpe leverer typisk over tre gange mere energi i form af varme, end den bruger i form af el. Derfor er det en god forretning, og investeringen kan være tjent i løbet af en overskuelig tidshorisont. Du kan spare op til 50 % på dine varmeudgifter i forhold til et oliefyr, og den fungerer døgnet rundt, så din bolig er dejlig varm om morgenen - modsat fx en brændeovn.”

 

Cookiepolitik