Stor energirenovering i B42

Onsdag den 24. maj var der afdelingsmøde i B42, afdeling 13 Ringbakken. Emnet var en stor forestående energirenovering.

Af Henrik Bielefeldt

Mange beboere var mødt op for at få indflydelse på renoveringen af deres afdeling, og nysgerrigheden og spørgelysten var stor.

”Jeg synes, det er spændende alt det, der bliver foreslået i energirenoveringen”, udtaler Jonna Petersen og fortsætter, ”vi får både bedre boliger, mindre varmeregninger og en ekstra bonus med de bedre altaner, som også bliver muligt, når renoveringen går i gang”, fortsætter hun.

Renoveringen af afd. 13 Ringbakken kommer til at ændre hele afdelingens udseende. For at energioptimere bygningerne bliver der efterisoleret udenpå de eksisterende mure, og derefter beklædes der med plader og tegl.

”Vi har arbejdet længe med denne renovering for beboerne”, udtaler Mikael Jensen, forretningsfører i B42, ”afdelingen har længe trængt til en renovering, og nu kan vi renovere, så beboerne både får en bedre komfort og mindre energiregning. Samtidig er det stadig nogle relativt billige lejligheder, vi tilbyder vores beboere, så det bliver en rigtig attraktiv afdeling i fremtiden".

Renoveringen kommer samlet til at koste 14,5 mio kr. og vil betyde en huslejestigning for den enkelte beboer.

”Jeg vil gerne betale lidt mere for at få en bedre og en mere energivenlig bolig”, udtaler Jonna Petersen, ”jeg forventer jo også at kunne spare lidt penge på mit forbrug, så det skal man også tage med i betragtning”.

Udover renoveringen af blokkene i afdelingen vil rækkehusene også få installeret nye ventilationsanlæg. Det betyder, at hele afdelingen bliver mere energivenlig, hvilket også er en af målsætningerne for B42.

”Vi har en energistrategi i boligforeningen, og vi arbejder målrettet på at få den implementeret i alle vores afdelinger, især når der skal renoveres i forvejen. Så giver det rigtig god mening at tænke energiforbruget med ind i renoveringen – det får alle noget ud af, både beboere, boligforeningen og miljøet”, udtaler Mikael Jensen.

Renoveringen af afd. 13 er en del af projektet SmartEnCity som B42 er en del af sammen med SAB og SØBO. Projektet støtter energirenoveringer i 7 afdelinger på tværs af boligforeningerne, samtidig med at der arbejdes med beboerinddragelse i afdelingerne.

7. juni 2017

B42 Energistrategi

SmartEnCity

SmartEnCity har til hensigt at udvikle strategier, der kan kopieres i andre små og mellemstore byer i hele Europa for at reducere energiforbrug og maksimere brugen af vedvarende energikilder. Aktiviteterne dækker bl.a. energirenovering af ældre boliger, integrere infrastruktur, bæredygtig transport og brugen af informations- og kommunikationsteknologier.

Cookiepolitik