Bæredygtige folkestemmer

Byen som lærings- og omstillingsplatform blev udfordret på Folkemødet, hvor Sønderborg stod på mål for en mere bæredygtig verden. De deltagende ”folkestemmer” bakkede op om den nødvendige omstilling, men forholdt sig kritisk til måden den sker på.

Af Peter Rathje

Bæredygtige folkestemmer

Byen som lærings- og omstillingsplatform blev udfordret på Folkemødet, hvor Sønderborg stod på mål for en mere bæredygtig verden. De deltagende ”folkestemmer” bakkede op om den nødvendige omstilling, men forholdt sig kritisk til måden den sker på.

Søndag formiddag stod Sønderborg på mål for en mere bæredygtig verden. Det foregik i Folkeoplysningens telt på festpladsen på Folkemødet/Bornholm, hvor Sønderborg sammen med UNESCO´s generalsekretær Jens Dalsgaard bød på en debat om byerne som læringsplatforme for bæredygtig omstilling.

Med korte oplæg fra Sønderborg kommunes Carsten Lund, Birgitte Bjørn Petersen, Anders Brandt og ProjectZeros Peter Rathje var debatten hurtigt i gang blandt de 25 morgenaktive debattører, heriblandt flere spejdere, som deltager på SL2017 i Sønderborg.

Det må ikke blive en grøn klub for de frelste!

Energien skal komme fra bæredygtige energikilder, og vi skal have landbruget med i omstillingen, mente Leif Friis Jørgensen, mejerichef på Naturmælk i Tinglev, som fremstiller bæredygtige mejeriprodukter.

Vi skal være OBS på, at det ikke nødvendigvis er vindmøller eller biogas-anlæg, som der er modstand mod, men i højere grad høje/store ”bygningsværker” fremførte bl.a. Trine Bendix, Dansk Folkeoplysnings Samråd. Borgerne skal føle et medejerskab af fællesskabets løsninger, men der skal også være et svar på, "What`s in it for me"?

Taler vi hen over hovedet på dem, vi henvender os til? Det er vigtigt, at vi anvender et sprog, som adresserer alle interessenter og ikke kun eliten, mente Lars Klyver, formand for Teknologirådet. Vi skal turde udfordre sædvanlig tænkning, men undgå at den grønne klub kun har ”de frelste” som medlemmer.

Spejderne kan sætte nye spor i deres byer

Det forpligter at være vært for Spejdernes Lejr 2017, og mange deltagere ville gerne høre, hvordan Sønderborg før, under og efter sikrer, at SL2017 sætter spor i Sønderborg og engagerer borgere, virksomheder m.v. Carsten Lund fortalte, at dette netop var kernen i kommunens UNESCO-tænkning, som skal sikre at bæredygtig omstilling kommer bredt ud – ikke kun til borgerne, men også virksomhederne, skoler og uddannelsesinstitutioner.

SL2017 er også for Sønderborg en fantastisk mulighed for at sætte nye spor, ligesom Sønderborg håber at kunne inspirere de deltagende spejdere til at sætte nye spor i deres egne byer både før og efter SL2017.

De fremmødte spejdere kvitterede med, at de glæder sig til SL2017, som løber af stablen den 22. – 29. juli 2017 i Sønderborg, hvor 40.000 spejdere fra hele verden sammen med 100.000 gæster indtager Als, og hvor bæredygtighed er i fokus. Alle interesserede kan i øvrigt checke ind som jobbere og hjælpe spejderne med at udvikle bæredygtige løsninger.

Der er plads til flere danske byer i UNESCO´s Learning City

Sønderborg er foreløbig den eneste danske by i UNESCO Learning City samarbejdet, som pt omfatter knap 200 byer globalt. Byerne inspirerer hinanden gennem systemiske indsatser på 42 specifikke indsatsområder.

Jens Dalsgaard opfordrede alle danske byer til at følge Sønderborgs eksempel og tilslutte sig samarbejdet i UNESCO Learning City og sluttede med at rose Sønderborg for at vise politisk lederskab af klasse!

Jens Dalsgaard, generalsekretær den danske UNESCO nationalkommission, opfordrede alle danske byer til at gå ind i UNESCO Learning City samarbejdet.​

21. juni 2017

Den lærende by

Sønderborg blev i sommeren 2016 Danmarks første UNESCO Learning City og kom dermed i selskab med knap 200 byer, som globalt arbejder med at sætte læring i system på tværs af byernes borgere, virksomheder og andre aktører. I Sønderborg har House of Science partnerskabet siden 2008 skabt en god naturvidenskabelig læringsplatform for børn/unge, nu skal platformen gøres både bredere og dybere, så den omfatter livslang læring.

Udgangspunktet er Sønderborgs 4 bæredygtigheds dimensioner (miljø, social, økonomisk og kulturel), som kobles med UNESCO´s 42 indsatsområder (KPI) og de 17 Verdensmål. Ved at koble med verdensmålene, gøres indsatserne robuste i forhold til de globale udfordringer som verden (og de store virksomheder) har fokus på.

Check-in som jobber på SL2017

Du kan checke in som SCOUT jobber på Spejdernes Lejr og hjælpe spejderne med at udvikle nye bæredygtige løsninger på lejren. Check-in her og angiv, hvor mange dage du har tid og lyst til at være en del af spejdernes store fællesskab i Sønderborg.

Sønderjyske specialiteter

Undervejs blev der serveret spegepølsemadder med økologisk rugbrød bagt på Skærtoft Mølle, økologisk sønderjysk spegepølse, smør fra Naturmælk i Tinglev og økologisk saft fra Ryesminde Mosteri på Als. Resterne blev efterfølgende overdraget til de hjemløse, så Sønderborg-arrangementet ikke bidrog til unødigt madspild på Bornholm.

Cookiepolitik