Gyllepartnerskabsmøde

Partnerskab mellem områdets landmænd og NGF Nature Energy skal sikre grøn gasforsyning til Sønderborg-området. Gassen skal bl.a. drifte Sønderborgs nye biogas-busser.

Af Nicolas Bernhardi

Biogasanlægget i Blans er et vigtigt projekt på vejen mod nullet. Biogassen skal bruges som brændsel til Sønderborgs nye biogasbusser, og biogas kan erstatte naturgas i gasnettet.

Samtidig er projektet et vigtigt udviklingsprojekt for områdets landbrug. Områdets landmænd kan blive medejere af anlægget, den afgassede gylle kan indgå i gødningsregnskabet og er med til at nedbringe lugten ved udbringning af gyllen på markerne.

NGFs biogasanlæg i Holsted

VVM-processen igangsat

Byrådet har på opfordring fra NGF Nature Energy startet den kommunale sagsbehandlingsproces, som bl.a. også omfatter en VVM-undersøgelse. Anlægget i Blans skal hen over sommeren miljøvurderes, og en ny lokalplan skal udarbejdes. Byggefasen kunne derefter starte i foråret 2018.

”Vi er i dialog med landmændene, som skal levere gylle og husdyrgødning til anlægget. Vi er tættere på realisering, men vi er ikke i mål”, siger projektleder Morten Gyllenborg, NGF Nature Energy.

Nu handler det om at skabe opbakning til projektet, især fra landmændene som skal levere gyllen. Derfor inviterer det lokale landbrug og NGF Nature Energy til et landmands-/partnermøde d. 31. januar 2017, kl. 19 på Ballebro Færgekro.

På mødet vil NGF Nature Energy præsentere projektets forretningsplan og grundlaget for en leverandørforening. Der skal indsamles gylle i en radius på op til 30 km. Alle landmænd, som er interesseret i projektet, er velkomne til at deltage i mødet.  

ProjectZero bakker op om projektets realisering

ProjectZero bakker op om biogas-projektet i Blans, som allerede i masterplanen fra 2009 blev beskrevet som et vigtigt projekt for at gøre Sønderborg-området CO2-neutral i 2029.  

”Rammebetingelserne for at realisere projektet bliver næppe bedre, end de er netop nu, derfor handler det om at skabe opbakning og sikre projektets realisering nu”, mener ProjectZero´s Peter Rathje.

ProjectZero-sekretariatet bistår projektet med ekspertise, data og support.

17. januar 2017

Borgermøde

Som en del af VVM-processen afholdes der møde med naboerne i Blans. Dette møde afholdes den 9. februar 2017 kl. 19:00-21:20 på Ballebro Færgekro.

Biogasanlægget i Blans planlægges placeret som nabo til slagteriet

Anlægget forventes årligt at modtage 600.000 tons biomasse, nok til at producere op mod 16 mio m3 biometan, som efter opgradering kan sendes ud i naturgasnettet.

NGF Nature Energy vil indgå et partnerskab med leverandørforeningen. Det samlede investeringsbehov forventes at ligge på ca. 200 mio kroner. Områdets landmænd inviteres til at medinvestere i anlægget.

For yderligere informationer

Morten Gyllenborg, forretningsudvikler NGF Nature Energy

Mob: +45 28 76 97 06

e-mail: mog@natureenergy.dk

Cookiepolitik