Business springbræt til klimavækst og grønne jobs

Flere års arbejde med at skabe klimarigtig omstilling i Sønderborg giver gevinst: Lokale virksomheder har opbygget kompetencer, der efterspørges langt udenfor området. Formanden for Danmarks største fagforbund, 3F, karakteriserer sammen med SDU-forsker Sønderborgs ProjectZero-omstilling som vækstmotor. Sønderborgs politikere bakker op om at høste vækst- og jobmulighederne.

Indsatsen for at gøre Sønderborg-området CO2-neutral i 2029 styrker virksomhedernes kompetencer og klimaløsninger til erhverv, borgere, skoler m.v. Sønderborg demonstratoriet bliver dermed et springbræt til kunder i resten af verden og bidrager til vækst og arbejdspladser.

AT Solar er klar til springet

“Uden Sønderborgs fokus på grønne løsninger var vi ikke vokset til det, vi er i dag, hvor vi har mange kunder i resten af Danmark. Og i 2017 står vi med en række muligheder internationalt, i blandt andet Iran og Vietnam er der interesse for de løsninger, som AT Solar kan tilbyde,” siger Nicolai Andresen, direktør i AT Solar – en af Sønderborgs mange vækstvirksomheder.

Han forventer ligeledes at skulle bruge flere medarbejdere i takt med den stigende efterspørgsel efter solcelleanlæg.

Danfoss bruger demonstratoriet

Landsdelens største virksomhed Danfoss fremhæver også Sønderborgs indsats som meget vigtig. For eksempel vil det kommende Alsik hotel på Sønderborg havnefront kunne virke som ”demonstratorium” for en række af Danfoss’ energirigtige løsninger.

”Vi kan i nærområdet vise vore kunder, hvad Danfoss’ teknologier kan på energi- og klimaområdet. Det er meget vigtigt, at vi kan vise gæsterne, hvordan løsningerne fungerer i praksis. At tage gæster og kunder med til Alsik, SuperBrugsen i Høruphav, ZERO+ huset, SaltPower og geotermi-anlægget viser, at det kan lade sig gøre,” siger Flemming Lynge Nielsen, sustainability director i Danfoss.

DEM & Esbensen får åbnet nye vækstdøre

Også andre lokale virksomheder, som konsulentvirksomheden Dansk Energimanagement & Esbensen, fremhæver Sønderborgs betydning for deres udvikling.

”ProjectZero har haft en væsentlig betydning for udbredelsen af vores virksomheds kompetencer indenfor energirigtigt design af bygninger, såvel nybyggeri som renovering,” siger Torben Esbensen fra Dansk Energimanagement & Esbensen.

Han fremhæver, at indsatsen har skabt arbejde til flere ingeniører på kontoret i Sønderborg.

Grøn indsats giver vækst

Ifølge Svend Hollensen, lektor på SDU, viser disse tre eksempler, hvad Sønderborgs indsats for klimaet har betydet for det lokale erhvervsliv.

”Mange lokale virksomheder er dygtige til at arbejde med energieffektive løsninger. Især virksomheder i det øvrige land er klar over, hvad ProjectZero har præsteret sammen med Sønderborg-områdets virksomheder. Og det er med til at skabe efterspørgsel efter det, Sønderborg-virksomhederne kan levere,” siger Svend Hollensen, lektor ved SDU.

3F bakker op om vækst og grønne jobs

Hans analyse får blandt andet støtte fra Per Christensen, forbundsformand for landets største fagforbund, 3F:

“Omstillingen til klimarigtige løsninger er en god forretning for alle. Samarbejdet mellem ProjectZero og erhvervslivet har vist sig at skabe vækst og arbejdspladser ved at gøre boligejere og virksomheder opmærksomme på de gevinster, der er at hente ved at gå over til grønne løsninger.”

Ifølge Per Christensen giver det god mening, at virksomheder i Sønderborg gennem grønne initiativer oparbejder en lang række kompetencer, som der også er efterspørgsel efter uden for kommunen. Og det kan være med til at skabe endnu flere arbejdspladser i og omkring Sønderborg, mener han.

"Men det kræver en ekstra indsats at udbrede kendskabet til ProjectZero-tænkningen, så også byer uden for det sydjyske bliver motiveret til omstilling og får kendskab til de kompetencer, som Sønderborg-virksomheder har inden for energirigtige løsninger," mener Svend Hollensen.

”Som brand er ProjectZero kendt blandt almindelige mennesker i vores del af landet, men det kræver en ekstra indsats at udbrede kendskabet til for eksempel boligejere i resten af Danmark," siger forskeren.

31. januar 2017

Politisk opbakning til den ekstra indsats

I byrådet er der et bredt politisk flertal bag at fortsætte Sønderborgs indsats for klimaet – og for at skabe endnu mere vækst og flere arbejdspladser.

”ProjectZero har givet grobund for, at en række virksomheder i første omgang har skaffet sig et lokalt marked, hvor de har oparbejdet en række kompetencer. Og nu kan virksomhederne anvende erfaringerne i større målestok,” siger Erik Lauritzen, Sønderborgs socialdemokratiske borgmester.

Viceborgmester er enig

”For mig har det været uhyre vigtigt, at Sønderborgs klimaindsats er med til at skabe vækst og arbejdspladser. Vi ser det internationalt i samarbejdet med kinesiske Haiyan. Og vi ser det herhjemme. Bare i løbet af ProjectZeros første fem år var visionen med til at skabe mange nye jobs," siger Aase Nyegaard fra Fælleslisten

Også Peter Hansen, der repræsenterer Venstre i byrådet, understreger vigtigheden af at fortsætte indsatsen, der har potentialet til at stimulere kommunens virksomheder.

”Vi står til at høste frugterne af en langsigtet klimaindsats, som vi sammen med et bredt flertal i byrådet står bag. Så nu skal vi bare holde fast i den rigtige kurs,"  siger han.

ATsolar

Cookiepolitik