Alssundkollegiet bygges i 2020-energistandard

Det nye Alssundkollegium med 150 lejligheder opføres i 2020-energistandard med sølvcertificering efter DGNB bæredygtigheds-standarden. Første byggeri i Sønderjylland som efterlever denne standard.

Af Peter Rathje

Medio december 2016 var der første spadestik til et nyt perspektivrigt byggeri på Byens Havn, det nye Alssundkollegium, som med 150 lejligheder skaber spændende byrum til 165 studerende. Kollegiet bygges i tilknytning til det nye hotel Alsik, spa og welness-område.

Byggeriets værdier bygger bl.a. på feedback fra studerende, som lagde vægt på bynær placering, tæt på uddannelsesinstitutioner, eget køkken og sociale fællesskabselementer. Bygherren, Kollegiernes kontor, har fremtidssikret byggeriet med både en høj energiklasse og DGNB-certificering.

Byggeriet opføres energimæssigt i 2020-standarden, hvilket betyder, at energiforbruget er det halve af det energiforbrug, som bygninger opført efter gældende standard (BR2015) forbruger. I 2020-byggerier er kravet til energirammen således et energiforbrug på max 20 kWh/m²/år. I tallet indgår forbrug til opvarmning, varmt vand, ventilation og køling, men ikke til husholdningsel, så som hvidevarer og lys. 2020-byggerier har en optimal isoleret klimaskærm: tag, ydervægge, terrændæk, fundament, vinduer og døre. Kollegie-byggeriet er endvidere certificeret efter DGNB-standarden.

"Det har været vigtigt for os, at det man kunne kalde et bæredygtigt socialt liv bliver understøttet af det nye kollegiebyggerii, og det er vores klare opfattelse, at det valgte forslag har løst denne opgave på en fantastisk flot måde", sagde formanden for Kollegiernes kontor, Bent Bräuner i sin velkomst.

Herefter tog Bent Bräuner og Frode Sørensen, formand for Teknik & Miljøudvalget, Sønderborg kommune de første spadestik til det nye byggeri, som forventes at stå færdigt til indflytning i 2018.

3. januar 2017

150 kollegielejligheder

Byggeriet er på 6.000 m2 med 150 lejligheder. Kollegiet er placeret på hjørnet af Helgolandsgade og Nørre Havnegade med hotel Alsik og Kasernen som nærmeste naboer. Kollegiernes kontor er bygherre. Konsortiet bag byggeriet er entreprenørvirksomheden Bo Michelsen A/S (Tønder), arkitekterne Blaavand & Hansson A/S og Sweco rådgivende ingeniør.

Se Alssundkollegium-filmen

DGNB-certificeret

Kollegie-byggeriet på havnen er certificeret efter DGNB-standarden, oprindelig tysk (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), men siden 2012 også den danske standard for certificering af bæredygtigt byggeri.

DGNB vurderer byggeriet på en række parametre, og certificering kan ske med sølv, guld, platin.

Alssundkollegiet er første DGNB-certificerede byggeri i Sønderjylland.

Læs mere om DGNB

 

 

Cookiepolitik