Stort fremmøde til landmandsmødet

Interessen fra landbruget var stor, da der blev inviteret til informationsaften i Ballebro om det nye biogasanlæg i Blans. Formålet var at skabe interesse for en leverandørforening, som skal sikre gylleleverancen til anlægget, der bl.a. skal levere brændstof til kommunens nye busser.

Af Nicolas Bernhardi

Det var en kold og mørk januaraften, da informationsaftenen startede på Ballebro Færgekro i Blans. Men på trods af det kølige og mørke vejr var stemningen god blandt de 75 landmænd, der var kommet for at høre om fremdriften i biogasprojektet, som det fynske naturgasselskab NGF Nature Energy planlægger i Blans.

Jens Lei byder velkommen

”Vi har alle sammen arbejdet hårdt det sidste år, og planlægningsprocessen er i fuld gang. VVM undersøgelsen bliver sat i gang i starten af februar, og nu handler det om, at vi som landmænd tager det næste skridt og stifter en leverandørforening, som kan være med til at løfte opgaven",  sagde Jens Lei, talsmand for landbrugets arbejdsgruppe, da han bød velkommen til sine kollegaer fra området.

Anlægget skal producere op til 21 m3 biometan, som erstatter naturgas i vores naturgasnet og bl.a. kan bruges til Sønderborg Kommunes nye gasbusser, som bliver anskaffet i sommeren 2017.

NGF Nature Energy er åben for dialog med leverandørforeningen

Forretningsudvikler Morten Gyllenborg fortalte til mødet om fordelene for landmændene, og NGF er åben for dialog.

"NGF Nature Energy vil indgå et partnerskab med landbruget. Biogasanlægget skal producere grøn gas i mange år, og her spiller landbruget en central rolle, når det gælder biomasseleverancen. Derfor er det vigtigt, at vi kan lave en aftale, som begge sider kan sige ja til".

Efter kaffe og kage var der tid til spørgsmål og svar.

Pausen gav mulighed for dialog

Stemningen blandt deltagerne var positiv – nu gælder det om, at landbruget stifter en leverandørforening, så forretningsplanen for biogasprojektet kan præciseres.

14. februar 2017

Udsolgt hus i Ballebro

Landbrugets arbejdsgruppe

Efter landmandsmødet i december 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af fem landmænd, som arbejdede videre med idéen om at stifte en leverandørforening. Det var landmandsgruppen og NGF Nature Energy, som inviterede til mødet. Jens Lei er talsmand for landmandsgruppen.

Biomasse

Biomasse er den fælles betegnelse for alt det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde. Også rester og affaldsprodukter såsom husdyrgødning, madrester, have- og parkaffald eller græsafklip betegnes som biomasse. Læs mere om biomasse på www.sparenergi.dk  

NGF Nature Energy

Det fynske naturgasselskab NGF Nature Energy er en af pionererne inden for biogas og vil gerne etablere et storskala biogasanlæg i Blans.

Cookiepolitik