Optimalt indeklima belønnes

Når du har et godt indeklima, vil din bolig blive bedre at bo i. Hvis du bor til leje, kan du ud over at blive belønnet med et godt indeklima også opnå en billigere varmeregning. Varmeregningen bliver opgjort ud fra, hvor godt du som beboer passer på indeklimaet i din bolig.

Af Karin Sloth

Jens Thygesen, Sønderborg Boligudlejning, har netop afprøvet indeklimamålere for at få en føling med indeklimaet både hos ham privat, men også i to af hans udlejningsejendomme. Målerne viser indetemperaturen og fugt- og CO2-niveauet inden for de intervaller, der giver et godt indeklima.

Jens Thygesen er begejstret, og han er slet ikke i tvivl om, at det nok skal blive en succes. ”Det er godt nok et smart system, jeg ser også et stort potentiale hos mine lejere med den nye fordelingsmetode, der går under navnet 'Dynamisk varmeregnskab'. I stedet for at fordele udgifterne efter varmeforbrug, fordeles udgifterne efter det målte indeklima i de enkelte lejligheder. Beboerne får en lav varmeregning, hvis de kan holde indetemperaturen og fugt- og CO2-niveauet indenfor de intervaller, der giver et godt indeklima. Omvendt kommer beboerne til at betale mere, hvis de ønsker en anden indetemperatur eller ikke formår at ventilere boligen tilstrækkeligt.

På denne måde vil vores lejere få et økonomisk incitament til et vælge et sundt indeklima og mindske risikoen for eksempelvis fugtproblemer og skimmelsvampe. Med Dynamisk varmeregnskab får lejerne hver måned en rapport, der viser, om de har haft et godt indeklima. Det betyder, at beboerne kan nå at reagere og tilpasse deres adfærd, og vi kan som professionel boligadministrator bruge målingerne til at tage hånd om eventuelle problemer ved at reagere proaktivt på uhensigtsmæssig adfærd eller problemer med bygningerne”, fortæller Jens Thygesen.

"At jeg har prøvet det på min egen bolig, har været en rigtig sjov øvelse, og der gik jo helt sport i at holde niveauerne i grønt, men det giver mig også en indikation på, hvad der skal til for at bringe tallene ned, hvis de er blevet for høje", slutter Jens Thygesen.

22. august 2017

Dynamisk varmeregnskab

En ændring i lejeloven betyder, at fra 1. januar 2017 kan der anvendes dynamisk varmeregnskab i almene boligbebyggelser. Med denne form for regnskab vil det være langt nemmere at føre varmeregnskab med lejerne.

Hvad er en indeklimamåler?

Indeklimamåleren er en intelligent måler, der fortæller om dit hjem har det godt. Den lejes typisk for en måned og giver derved en indikation af hjemmets indeklima. Priserne for en måneds leje ligger på omkring 1500 kr.

Cookiepolitik