Kystnær vindpark går i dialog

’Lillebælt Syd’ kan blive navnet på en havmøllepark i det sydlige Lillebælt - en havmøllepark, der vil gøre det muligt for Sønderborg-området at leve op til ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Torsdag den 24. august 2017 afholdes informationsmøde for interesserede borgere og virksomheder.

Af Minna Hallberg, Sønderborg Forsyning

’Lillebælt Syd’ kan blive navnet på en havmøllepark i det sydlige Lillebælt - en havmøllepark, der vil gøre det muligt for Sønderborg-området at leve op til ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029.

Torsdag den 24. august kl. 19.00 afholder parterne bag projekt ’Lillebælt Syd’ borgermøde på Nørherredhus Hotel i Nordborg. Borgermødet er første skridt i en omfattende vurdering af de miljømæssige konsekvenser af en evt. kommende havmøllepark.

- For at nå visionen om at blive 100 % CO2-neutrale må vi investere i vedvarende grøn energi, og her spiller vindenergi en helt afgørende rolle. Med en kystnær havmøllepark i Lillebælt vil vi komme meget tæt på målet og samtidig skabe vækst og grønne arbejdspladser, forklarer adm. direktør for ProjectZero, Peter Rathje.

Grundige forundersøgelser – og input fra borgerne

’Hvor høje bliver havmøllerne?’ ’Vil møllerne få betydning for dyrelivet i Lillebælt?’ ’Hvad med min udsigt?’ Spørgsmålene – og bekymringerne – kan være mange, når talen falder på en eventuel opførelse af en havmøllepark. Derfor har alle interesserede mulighed for frem til den 10. september at komme med forslag til emner, der skal undersøges i forbindelse med den såkaldte miljøkonsekvensvurdering.

Miljøkonsekvensvurderingen skal sikre et dybdegående indblik i de påvirkninger, en eventuel etablering og drift af en havmøllepark i området vil kunne medføre.

- Vi har bedt vores samarbejdspartnere i Sønderborg Forsyning om at stå for udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingen, og her er første skridt at inddrage borgerne i processen, fortæller Peter Rathje.

På mødet den 24. august vil repræsentanter fra ProjectZero, miljørådgiveren COWI, Energinet.dk og Sønderborg Forsyning forklare om projektet og besvare spørgsmål. Projektleder Iben Nielsen fra Sønderborg Forsyning forklarer:

- At opføre en havmøllepark er ikke noget, man bare lige gør. I første omgang har Sønderborg Forsyning fået tilladelse fra Energistyrelsen til at udarbejde miljøkonsekvensvurderingen og foretage forudgående havundersøgelser. Men det er på ingen måde det samme som at få tilladelse til at opføre havmøllerne. Først i slutningen af 2018, når alle forundersøgelserne er afsluttet, og resultaterne samlet i en rapport, bliver rapporten sendt til godkendelse i Energistyrelsen. Bliver rapporten godkendt, starter 2. høringsfase, og først herefter vil vi kunne ansøge Energistyrelsen om etableringstilladelse. Når den endelige beslutning bliver taget, vil der med andre ord ikke være en sten, der ikke er blevet vendt.

Hvis havmølleparken bliver opført, vil borgere i kommuner med kysttilslutning inden for 16 km fra opstillingsstedet få tilbudt ejerandele i mølleparken – dvs. borgerne i Sønderborg, Faaborg, Assens, Ærø, Aabenraa, og Haderslev.

Projektet startede i 2010

Et lokalt havvindmølle-laug tog i 2010 initiativ til møllernes etablering. Bitten & Mads Clausens Fond og Linak har sammen med Energinet.dk og Sønderborg kommune bakket op med finansiering af forundersøgelsen.

Kystnære vindmøller blev som begreb i 2012 en del af Folketingets energiforlig som følge af Sønderborgs udviklingsarbejde sammen med Aarhus og København. Hensigten var at give klimaambitiøse byer mulighed for at realisere store vindmølleprojekter offshore, men tæt på byerne. De statslige støtteordninger er efterfølgende blevet reduceret, men faldende priser på vindmøller gør det realistisk på sigt at realisere de kystnære møller.

Det har siden starten i 2010 været ambitionen at forankre møllernes ejerskab bredt på lokale borgere, virksomheder, forsyningsselskaber m.v.

Jesper Lund-Larsen, miljø- og arbejdsmiljøpolitiskkonsulent i Fagforbundet 3F, vurderer umiddelbart, at Lillebælt Syd projektet kan skabe 2.400 midlertidige jobs og 30-40 varige jobs.

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør for ProjectZero, Peter Rathje, mobil: 4040 8636

Projektleder Iben Nielsen, mobil: 6040 5349

FAKTA

Den 15. juni 2017 gav Energistyrelsen tilladelse til udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med opførelsen af en havmøllepark i det sydlige Lillebælt. Tilladelsen til forundersøgelsen giver parterne bag projektet 18 måneder til at belyse de indvirkninger, projektet kan have på sine omgivelser samt indsamle data i og omkring det område, hvor man ønsker at opføre havmøllerne.

Tidslinje

14.08.17 – 10.09.17:                  

1. Offentlige høringsfase, hvor alle interesserede har mulighed for at komme med ideer til, hvilke konkrete emner der skal undersøges i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. Ideer og forslag kan sendes til:

Iben Nielsen,

Sønderborg Forsyning

E-mail: vind@sonfor.dk 

24.08.17, kl. 19.00:                    

Borgermøde på Nørherredhus Hotel i Nordborg

29.08.17, kl. 19.00:                   

Borgermøde i Torøhuse Forsamlingshus ved Assens

På borgermøderne vil repræsentanter fra ProjectZero, miljørådgiveren COWI, Energinet.dk samt Sønderborg Forsyning forklare om projektet og besvare spørgsmål.

11.09.17 – 15.12.18: 

Udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering, herunder bl.a.

  • Geofysisk undersøgelse af havbunden
  • Habitatkortlægning
  • Fugletrækundersøgelse
  • Visualisering af projektet fra forskellige steder på land

Når forundersøgelserne er afsluttet, bliver resultaterne samlet i en rapport (miljøkonsekvensvurderingsrapporten), der bliver sendt til Energistyrelsen. Rapporten skal sikre, at Energistyrelsen får et dybdegående indblik i og samlet overblik over de påvirkninger, man vil kunne forvente i forbindelse med etablering og driften af en havmøllepark i området. Rapporten skal påvise, beskrive og vurdere anlægsprojektets direkte og indirekte virkninger på miljøet i både anlægs-, drifts-, og nedtagningsfasen. 

2019 -                                             

2. Offentlige høringsfase.

Hvis Energistyrelsen godkender rapporten, bliver den sendt i 2. offentlige høringsfase. Først efter 2. høringsfase kan Energistyrelsen evt. give tilladelse til opførelse af en havmøllepark. 

Læs mere på: www.lillebaeltsyd.dk

Cookiepolitik