Bliv klimaklog i uge 40

Mads Clausen Instituttet på SDU Sønderborg arrangerer den 4. – 5. oktober 2017 for anden gang klimakonferencen 100 % Climate Neutrality sammen med partnerskabet ProjectZero, Vækstrådet og Europa Universität Flensburg. Konferencen sætter fokus på mulige tiltag og løsninger i forbindelse med verdens klimaudfordringer. Virksomheder kan efter først til mølle-princippet få en gratis billet – se infobox.

Behov for at verden flyver i klima-flok

De store lande diskuterede under bål og brand verdens fremtid under G20 i Hamborg i sidste måned. Mens Donald Trump brillerede ved sit fravær, nåede resten af verdens store ledere til enighed om en erklæring, som fokuserede på fordelene ved globalisering og at sikre et bæredygtige eksistensgrundlag, samt at de enkelte lande hver især skulle påtage sig et ansvar i en tid, hvor verdens klimaudfordringer trænger sig på.

Men det er ikke nok med hensigtserklæringer på nationalt niveau. Klimaudfordringerne forsvinder ikke, hvis vi lukker øjnene, så også på regionalt og kommunalt niveau er det vigtigt, at der bliver søsat specifikke og borger/virksomhedsnære initiativer.

I den dansk-tyske grænseregion bliver klimaudfordringerne taget seriøst, hvilket illustreres af, at regionale aktører for anden gang arrangerer den internationale ’100 % Climate Neutrality’ konference. Konferencen finder sted den 4.-5. oktober på Alsion i Sønderborg.

Skal finde de bedste løsninger

Konferencen vil fokusere på den nyeste viden og praksis - hvordan kommuner, byer, lokalsamfund og virksomheder selv tager ansvar for omstillingen.

Konferencen fokuserer i 2017 på SmartCities; begrebet dækker over byer, som er intelligente/smarte og bæredygtige med henblik på at skabe bedre byer for borgerne. Dette sker bl.a. ved reducere energiforbrug, øge produktionen af vedvarende energi, gennem smarte og involverende løsninger. Transport og elektronik er relaterede temaer, akkurat ligesom intelligent styring af energi. På konferencens ”side-events” vil virksomheder få mulighed for at blive matchet med forskere, specialister og andre virksomheder.

“100 % Climate Neutrality” byder på et væld af højt kompetente talere i form af blandt andre Jesper Nygård, direktør for Realdania og Per Christensen, forbundsformand for 3F. Også direktør for CLEAN Cluster Denmark, Carsten Orth Gaarn-Larsen, vil indtage talerstolen.

Opdatér din viden om smarte løsninger

“100 % Climate Neutrality” giver deltagerne en enestående mulighed for at opdatere sin viden og holde sig ajour med den seneste udvikling inden for klimavenlige og smarte løsninger – både hvad angår teknologier, løsninger, anvendelse og beskæftigelse.

Konferencen tiltrækker også europæiske bynetværk, som deltager med både by-deltagere og egne workshops. Således afholder bl.a. EU SmartEnCity projektet relaterede netværksmøder og workshops, hvor også konferencens øvrige deltagere kan deltage.

Dermed styrkes mulighederne for at bygge netværk, dele erfaringer og skabe nye løsninger på tværs af Europa.

“Konferencen skaber ikke blot overblik over byernes udfordringer/initiativer, således som Jesper Nygaard (Realdania) vil fokusere på, og også hvilke teknologier som kommer i spil, således som Carsten Orth Gaarn-Larsen (CLEAN Cluster) vil vurdere på; men også perspektivet for grøn vækst og jobskabelse, set gennem Per Christensens 3F-øjne”, siger Peter Rathje fra ProjectZero og fortsætter ”derfor er konferencen en enestående mulighed for at komme 360 grader rundt om både udfordringer og løsninger”.

Grøn er det nye sort

“For 10 år siden var klimaudfordringerne noget som optog forskere og andre, der beskæftigede sig med det professionelt. I dag optager klimaforandringerne borgere i alle aldre – og især de unge”, siger Peter Rathje og henviser til, at nogle af hovedemnerne på den netop overståede spejderlejr i Sønderborg, netop havde fokus på bæredygtighed og energi.

4. oktober 2017 - 5. oktober 2017

De første 10 virksomheds-tilmeldinger er gratis.

Det er vigtigt at få både borgere og firmaer til at støtte op om konferencen. Derfor tilbyder Syddansk Universitet, Campus Alsion de første 10 tilmelde en gratis deltagelse.

Tilmelding sker til Katharina Rubahn på kru@tek.sdu.dk.

De to dages konference koster for øvrige deltagere 125 euro. Yderligere information og tilmelding på konferencens hjemmeside www.climateneutral.eu.

Grøn er det nye sort

“For 10 år siden var klimaudfordringerne noget som optog forskere og andre, der beskæftigede sig med det professionelt. I dag optager klimaforandringerne borgere i alle aldre – og især de unge”, siger Peter Rathje og henviser til, at nogle af hovedemnerne på den netop overståede spejderlejr i Sønderborg, netop havde fokus på bæredygtighed og energi.

 

Cookiepolitik