Broagers smarte varmepumpe snart i drift

Der er god fremdrift i Broager fjernvarmes ambitiøse varmepumpeprojekt og mekanikken bag forventes leveret indenfor de næste to uger.

Af Nicolas Bernhardi

Varmepumpen skal afprøves første gang primo december 2016 og projektleder Kresten Pedersen forventer, at indkøringsfasen er afsluttet før jul, hvorefter varmepumpen sættes i drift. Vi forventer, at kunne dække 74 % af varmebehovet med varmepumpen fremover, 17 % kommer fra solvarmen og de resterende 9 % fra naturgas. 

Fra venstre: projektleder Kresten Petersen, bestyrelsesformand Peer Allan Monger og driftsleder Povl Bonde Christiansen foran varmepumpens nye bygning

Integreret løsning

Broager Fjernvarmes nye varmepumpe er på 1 MWel med en COP på 4. Varmepumpens medie er grundvand, som skal pumpes fra Vemmingsbund, over til varmecentralen på Banestien i Broager, hvor både solvarmeanlægget og den ny akkumuleringstank allerede er installeret. Sammen med varmepumpen bliver der etableret en ny varmecentral, hvorfra den vedvarende fjernvarme skal styres fremover.

Akkumuleringstanken blev allerede færdigbygget i sommer og rummer ialt 5.000 m3. Her kan varmen fra både varmepumpen og solvarmeanlægget lagres. På denne måde kan driften af varmepumpen optimeres og solvarmen kan lageres, når der produceres mere varme end kunderne efterspørger.

Grundvand skal sikre den smarte varmeforsyning

For at sikre vandforsyningen til varmepumpen blev der lavet ni grundvandsboringer i Vemmingsbund. Fire af disse er til indvinding af vandet, mens fem bliver brugt til at pumpe det (brugte) afkølede vand retur. Boringerne er hver især 250 meter dybe og ligger ca. 2,5 km. fra varmecentralen på Banestien.

Solvarmeanlæg og varmelageret på Banestien.

6 mio. kroner til demonstration

Broager fjernvarme har søgt penge i Energistyrelsens demonstrationspulje for store varmepumper. Det var i alt 10 fjernvarmeværker, som fik andel i puljen, som samlet udgjorde 26,6 mio kr. Varmepumpen i Broager var derfor blandt de særlig heldige.

Store varmepumper som vigtig del af fremtidens energisystem

Elektrificering af varmesystemet er en vigtigt komponent i den grønne omstilling. Både for at udfase fossile brændsler, men også for at bruge overskudsstrømmen fra vindmøllerne.

Broager fjernvarme er dermed et af de første varmeværker i Denmark, som kobler el- og varmesystemet sammen.

Det forventes at demonstrationsanlægget vil tiltrække stor opmærksomhed fra både Danmark og udlandet.

22. september 2016

Varmelager

Om anlægget...

Den nyt varmepumpecentral kommer til at ligge ved siden af solvarmeanlægget på Banestien 4 i Broager. Anlægget består af 7 stempelkompressorer fra den hollandske virksomhed Grasso; som kølemiddel bruges der ammoniak. Varmemediet er grundvand, som bliver pumpet op fra Vemmingsbund, igennem de 2,5 km lange rørledninger, som allerede er etableret – og retur til grundvandet i andre boringer.

Øverst: grundvands-indvinding med returløb

Nederst: fjernvarme frem- og returløb

COP på 4

COP-faktoren angiver varmepumpens energieffektivitet. En COP-faktor på 4 fortæller at varmepumpen leverer 4 gange mere varme end den strøm den tilføres.

Cookiepolitik