Verden bakker op om klimaindsatsen

COP21 i Paris skabte enighed om at reducere udledningen af klimagasserne. Nu har en flerhed af verdens lande godkendt aftalen, som skal holde temperaturstigningen under 1,5%. Forude venter actions!

Af Sønderborg Kommune

Klimainvesteringer = Bright Green Business vækst

Det er vigtigt for klimaet og er samtidigt et meget, meget interessant springbræt for Bright Green Business. Alene i ulandene udløser aftalen årlige investeringer i klimaløsninger på 200 milliarder dollars. Og i det hele taget forventes Paris-aftalen at skabe et kæmpe marked for vækst og grønne jobs, og der har vi jo et meget stærkt udgangspunkt her i Sønderborg”, fortæller borgmester Erik Lauritzen, der både glæder sig over et mere grønt, globalt tankesæt og de vækstmuligheder man som grøn kommune dermed kan opnå.

Sønderborg er nemlig med ProjectZero allerede en global klimafrontløber, og har vist, at man som kommune og by kan skabe resultater gennem ambitiøse mål og koordinerede handlinger. Sønderborgs borgmester deltog selv i det globale borgmestermøde i Paris, hvor 500 borgmestre demonstrerede deres opbakning til klimaforhandlingerne - og Sønderborg er en del af det internationale fællesskab Compact of Mayors, som er et samarbejde mellem klimaambitiøse byer over hele verden.

Sønderborg som global klimafrontløber

Sønderborgs ambition er at blive CO2-neutral i 2029, og CO2-måleren viste ultimo 2015 en CO2-reduktion på 35% i forhold til 2007, hvor Sønderborg-området startede sin rejse mod nullet.

Resultatet er blandt andet en konsekvens af, at tusinder af boligejere har energirenoveret deres boliger, opsat solceller og skrottet oliefyret til fordel for varmepumper. I byområderne har fjernvarmen udfaset gas til fordel for solvarme, geotermi, varmepumper, flis og halm. Også områdets boligforeninger har energirenoveret bygninger og integreret solceller i de mange sydvendte tagflader.

Helt aktuelt er områdets butikker godt i gang med at udfase halogen og energisparelamper til fordel for den langt mere energieffektive LED-teknologi.

31. oktober 2016

Bak op om aftalen – og giv din nabo en klimahånd

”Men vi kan alle gøre endnu mere eller hjælpe naboen i gang med at spare både CO2 og penge, siger Erik Lauritzen”, som opfordrer både borgere og virksomheder til at gøre en ekstra klimaindsats i forbindelse med Paris-aftalens ikrafttræden.

COP21 klimaaftalen ratificeret

Den 4. november 2016 tages der et stort skridt i den globale klimaindsats. Den dag træder Paris-aftalen nemlig i kraft, idet antallet af lande, der har tiltrådt aftalen nu er langt over de minimum 55 der kræves for at ratificere den. Aftalen betyder blandt andet, at det internationale samfund et blev enig om at holde den globale opvarmning under to grader celsius og med en ambition om, at det holder sig på kun halvanden grad. Det betyder, at der fremadrettet globalt bakkes op om klimaindsatsen i endnu højere grad end tidligere, og det glæder Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, der selv var med i Paris i december 2015, hvor aftalen blev indgået.

Klimaet slår klik

Temperaturfordelingen på kloden i februar 2016. Det er usædvanligt varmt på verdensplan.

Primo oktober 2016 havde 62 lande, der tegner sig for næsten 52 % af de globale CO2-emissioner, ratificeret Paris-aftalen.

Cookiepolitik