Sønderborgs grønne omstilling og vækst til debat

70 sønderborgere deltog torsdag den 25. februar 2016 i grøn vækst debat på Rådhuset. 22 ideer viser vejen til både grøn omstilling og vækst i Sønderborg.

Efter workshop-forløb om fremtidens grønne Sønderborg er der lagt op til et styrket strategisk samarbejde imellem byrådet, Vækstrådet og erhvervslivet. Et samarbejde der også styrker inddragelsen af områdets unge.

Behov for mere vildskab

- "Vi har brug for det vilde og uforudsigelige. Vi skal ikke bare ændre os lidt, men virkelig tænke kreativt".

Det konkluderede Mikael Larsen, formand for Sønderborg Erhvervsklub torsdag aften på et debatmøde, der afsluttede et længere workshop-forløb om Sønderborgs fremtid.

Erhvervsklubben har sammen med Vækstrådet og Sønderborg Kommune stået bag forløbet, ”Sønderborg 2050 – Bright Future Sønderborg”, der i efteråret begyndte med en workshop og en efterfølgende studietur til Hamburg.

Deltagerholdet har været bredt sammensat fra erhvervslivet, uddannelser, organisationer, byrådet og kommunen, og ikke mindst har der været lagt vægt på at involvere områdets unge, som er hentet ind fra uddannelsesinstitutioner og kommunens ungeråd.

Udfordringerne løses bedst i offentligt-privat samarbejde

På mødet var der mange fortalere for et offentligt-privat samarbejde i stil med havneprojektet og ProjectZero.

- "Der kan være brug for et system, som holder fast i ideerne. Med ProjectZero har vi et sted, hvor ideer bliver samlet og organiseret, og så ser vi bagefter på, hvordan vi kan få dem til at lykkes. Som med ProjectZero skal vi betragte det som et langt, sejt træk", sagde Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss A/S, som har været på deltagerholdet.

Direktøren for ProjectZero, Peter Rathje, påpegede, at her - ligesom i ProjectsZeros vision om at blive CO2-netural inden 2029 - er den brede forankring en forudsætning for at realisere målsætningerne:

"Dette handler om Sønderborgs DNA. Borgerne skal være med, og alle skal tage et ansvar".

På mødet blev der lagt op til, at Vækstrådet skal arbejde med den videre organisering, da rådet i forvejen beskæftiger sig med flere af de vækstpotentialer, der er peget på i forløbet.

Vækstråd og byråd tager imod udfordringen

- "Vi er mange aktører i området, som gerne vil hjælpe: Byrådet, virksomhederne og befolkningen. Og vi vil gerne prøve at være forankring i det, der skal ske, sagde Vækstrådets formand", Henrik Enderlein

Også Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, erklærede sig parat til at tage bolden op:

- "Dette er indbegrebet af Sønderborg. Nogle tager initiativ, og jeg kan stå inde for, at byrådet gerne vil tage ansvar for nogle af de ting, der er lagt frem her".

12 udvalgte ideer skal skabe grøn omstilling og vækst

Projektet har genereret 22 ideer, hvoraf 12 udvalgte ideer blev debatteret på debatmødet. Ideerne er fostret i forbindelse med fire måneders workshop-diskussioner og læringsrejsen til Hamborg, som satte fokus på Hamborgs måder at løse strategiske udfordringer på. Ideerne er undervejs trykprøvet for Richard Florida´s 3T vækst-tænkning (læs mere i info-boks), men også mange unge Sønderborgere, en fremtidsforsker og en kommunikationsekspert har trykprøvet idekataloget

1. marts 2016

Læs om de 22 ideer her

Find ideerne og materialet fra debatmødet her:

Richard Floridas 3T

Talent, Teknologi og Tolerance er begreber hentet i den amerikanske økonomiprofessor Richards Florida teorier om, at vækst udspringer af kreative miljøer. Videnskabelige undersøgelser bekræfter sammenhæng mellem 3T og landes vækst. Richard Florida mener at vækstteorierne også kan overføres til byer.

Læs mere om sammenhængen mellem 3T og økonomisk vækst i denne årsrapport for Global Creativity Index, som for 2015 påpeger at den skandinaviske tænkning/kultur bringer Norden helt i front:  www.martinprosperity.org

Bright Future Sønderborg

”Sønderborg 2050 – Bright Future Sønderborg” tager afsæt i det landsdækkende DAC projekt DK2050, som Sønderborg Kommune har deltaget i sammen med 9 andre danske byer, 4 ministerier, GI og Realdania.

  • I DK2050 har fremtidsforskere og andre eksperter opstillet en række scenarier - blandt andet for Sønderborg – og ud fra den forudsætning, at Danmark i 2050 skal være uafhængigt af olie, kul og gas, som det er besluttet på tværs af partierne i Folketinget i 2012.
  • DK2050 sluttede i efteråret 2014 med konklusioner, der kalder på politisk fokus. Blandt andet fremgår det af scenarierne, at provinsbyer vil blive trængt, fordi den økonomisk mest effektive omstilling betyder centralisering. Sønderborg har dog gode muligheder for at klare sig på trods, fastslår DK2050-rapporten.  Det skyldes ikke mindst, at området har iværksætterånd, er teknologistærk og allerede har et forspring i omstillingen med ProjectZero.
  • Læs mere om Sønderborgs deltagelse i DK2050 her: www.sonderborgkommune.dk/

For mere information

Peter Rathje, telefon 4040-8636, email: peter.rathje@projectzero.dk

Cookiepolitik