Katalytisk klimaledelse

Professor Ellen Christiansen, Aalborg Universitet, har sammen med ProjectZeros Peter Rathje beskrevet maskinrummet i ProjectZero. I starten af marts blev konklusionen debatteret på klimaledelsesnetværksmøde på NOVO.

Byerne spiller en stigende rolle i kampen mod klimaudfordringerne. Byerne, deres borgere og virksomheder bliver ramt af klimaændringer med stigende regnmængder, oversvømmelser m.v.; men byerne kan også gøre en markant forskel ved at sætte sig i drivers seat.

Hvordan fungerer ProjectZero egentlig?

Tænketanken Futura Syd skabte i 2007 ProjectZero-visionen, som Sønderborgs offensive indsats mod klimaforandringerne, men hvordan virker ProjectZero egentlig i praksis?

Dette centrale spørgsmål stillede professor Ellen Christiansen i sommeren 2015. Besvarelsen skabte en artikel, som er udgivet i Forlaget Andersens erhvervshåndbog ”klimaledelse”, der har som formål at hjælpe ledere og private virksomheder til at gennemføre effektive klimaledelsesinitiativer.

Katalytisk klimaledelse er midlet

Succesfuld grøn omstilling sker i netværk. Netværksøkonomiens forretningsmodel bygger på mængden af små bidrag, hvor alle skal opleve at modtage, før man skal give. Når vi som stærene har lært at flyve i flok, så kan vi sammen løfte klimaudfordringen.


Vi skal lære at flyve i flok

Skal byens netværk bevæge sig i en bestemt retning, så må ”nogen” skubbe og puffe. Det som i artiklen kaldes katalytisk klimaledelse.

Læs artiklen HER og bliv klog på ProjectZeros maskinrum og nøglerne til byernes omstilling.

Klimadebatmøde på NOVO

Professor Ellen Christiansen og ProjectZeros Peter Rathje fremlagde torsdag i uge 10 artiklens konklusioner for medlemmer af Klimaledelsesnetværket, som havde anledning til at trykprøve både artiklen og ProjectZero. Debatmødet viste stor interesse for at debattere ProjectZero-erfaringerne og anvende dem i andre byer og netværk.

7. marts 2016

Artiklens forfattere

Ellen Christiansen, Professor i Brugerdrevet Innovation, tilknyttet ”K3B - KLIMAKOMMUNIKATION OG BÆREDYGTIGHED: BORGERINVOLVERING OG BRUGERINVOLVERING” ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Aktuelt engageret i forskningsprojekterne ”UserTEC - Brugerpraksis, teknologi og boligers energiforbrug”, et femårigt tværfagligt forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden, og EU Interreg projektet ”Samskabende Grøn omstilling”. Ellen Christiansen har i 2008-2009 været tilknyttet Mads Clausen Instituttet på Alsion.

Peter Rathje, direktør for Sønderborg ProjectZero, som driver Sønderborgs klimaomstilling i et offentligt privat partnerskab. Effektskabelsen omfatter ud over CO2-reduktioner også kompetenceudvikling og vækst. Peter kommer fra erhvervslivet, hvor han som direktør har arbejdet med udvikling og forandring i SMV-virksomheder i både Danmark og udlandet. ProjectZero er partner i mange universitetsprojekter, som styrker faglighed og robusthed i Sønderborgs omstilling. 

Erhvervshåndbog klimaledelse

Læs mere om forlaget Andersens klimaledelseshåndbog her

Læs et særtryk af artiklen her

For yderligere oplysninger

Peter Rathje

peter.rathje@projectzero.dk
40 40 86 36

Cookiepolitik