Borgernes deltagelse er forudsætningen for smarte byer, bedre løsninger og vækst

Regeringer overalt i verden sætter i disse år fokus på at få deres del af den forventede vækst, når vores byer skal gøres smarte og bæredygtige. Også i Danmark gøres der nu klar til nationale indsatser, som kan skabe bedre byer, men også vækst for de relaterede erhverv.

Danmark har gode forudsætninger og flere byer er allerede godt i gang – heriblandt Sønderborg.

Nye smarte løsninger på vej ind i byerne

Opsamling af GPS-data når man cykler eller kører bil, lyskryds som tilpasser signalerne til trafik-mønsteret, intelligent parkeringshenvisning, elbiler som lader eller pumper som pumper vand når vinden blæser, gadelys som tænder når borgerne færdes på gader/stier, overblik over byens aktuelle energiproduktion og forbrug – alt dette og meget mere er allerede teknisk muligt og virkelighed i byerne.

Muliggjort af ny teknologi og data på helt samme måde som de smartphones, sundhedsarmbånd m.v. vi omgiver os med og som opsamler data og støtter vores beslutninger. 

Men den smarte by, går videre end det, som blot er teknisk muligt og involverer borgerne i at udnytte de teknologiske muligheder til at skabe en bedre by med tryghed samt bedre, og mere effektive borgerydelser, ressourceudnyttelse m.v.

Kompetente borgere skaber smarte løsninger

I Amsterdam deltager borgerne med nye innovative ideer, som bl.a. fokuserer på en mere effektiv udnyttelse af byens P-pladser. I Barcelona handler det bl.a. om at optimere den kollektive trafik og Milton Keynes (England) har byen sat fokus på at realisere borgernes ideer og styrker samtidig borgernes handlekompetencer gennem uddannelse og læring.

Netop borger-inddragelsen ser ud til at gøre den store forskel på byer som fascineres af de tekniske muligheder og byer, hvor styrket samspil og innovation skaber nye ydelser til fordel for livet i byerne.Kasper Dam Mikkelsen, Clean Cluster, diskuterer virkemidler på sidste uges SmartCity-konference hos Rambøll.

Horizon2020 SmartEnCity-projektet sætter (også) turbo på borgerinddragelsen

Der er ingen tvivl om, at SmartCity-tænkningen også kan anvendes til, i samarbejde, at skabe bedre løsninger i landsbyerne; ikke kun på energiområdet, men også på transport, sundhed og jobskabelse.

ProjectZero er partner i det nationale CITIES forskningsprojekt, som med DTU og AAU i spidsen finder nye smarte løsninger til fremtidens integrerede energisystem fra køleskab til fjernvarme. ProjectZero er ligeledes partner i ECOsense-projektet, som med Aarhus universitet i spidsen udvikler og afprøver nye anvendelsesområder for smarte sensorer og bigdata. ZERObike-applikationen anvender kernen i ECOsense-projektet og demonstrerer derfor hvordan mobil sensordata kan opsamles og anvendes i specifikke applikationer.

I ProjectZero sekretariatet glæder vi os derfor ekstra meget over Sønderborgs SmartEnCity, som netop bygger på en styrket borgerinddragelse i omstillingen. En inddragelse, som starter hos de 3 involverede Sønderborg boligforeninger: B42, SAB og Søbo – og som over projektets 5 år skal brede sig langt ud over boligforeningerne til alle borgere i Sønderborg.

Også på det erhvervsmæssige område har Sønderborg særdeles gode forudsætninger for at byde ind på fremtidens Smarte by-løsninger, idet Sønderborg-områdets kompetencer knytter sig både til intelligent energihåndtering og IT/tele-området, hvilket også områdets mange virksomheder er gode eksempler på.

 

 

 

 

16. marts 2016

Wikipedia´s SmartCity

Klik her og bliv klog på Wikipedia´s bud på hvad en SmartCity handler om og hvad der konkret sker i flere europæiske byer.

SmartCity på dansk

Knap 30 danske aktører med interesse for SmartCity-udviklingen i Danmark mødtes i uge 10/2016 hos Rambøll i København for i regi af Clean Cluster, at diskutere visioner og konkrete handlinger, som kan skabe en ny dansk vækstvision på SmartCity-området.

Danmark har både kompetencer, styrkepositioner og international anerkendelse på området, men der er fremfor alt behov for at styrke samarbejdet både blandt erhvervsaktørerne, med staten som rammesætter og med byerne som kan demonstrere løsningerne baseret på aktiv borgerdeltagelse.

Sønderborg skal sammen med Vitoria-Gasteiz og Tartu vise vejen

EU's Horizon 2020-projektpulje har samlet bevilget 208 millioner kroner til SmartEnCity-projektet, som udvikles i et tæt samarbejde mellem Sønderborg, den baskiske hovedstad Vitoria-Gasteiz og estiske Tartu. EU ønsker med projektet at demonstrere hvorledes moderne IT-løsninger og borgerinvolvering kan fremme omstillingen til et mere elektrisk drevet energisystem, baseret på strøm fra vindmøller og solceller, grøn fjernvarme og transport baseret på grøn strøm og gas samt smart opladning af elbiler – når vinden blæser eller solen skinner.

50 af de 208 millioner tilflyder Sønderborg Forsyning, boligforeningerne SAB, Søbo, B42, ProjectZero, IT-virksomheden Vikingegården, PlanEnergi og Aalborg Universitet.

For yderligere oplysninger

Peter Rathje, peter.rathje@projectzero.dk

40 40 86 36

Cookiepolitik