Turbo på Grøn Transport omstilling

Sønderborg Kommune og ProjectZero sætter nu turbo på grøn transport. Gennem snart et år er der på 4 indsatsområder arbejdet med at konkretisere både strategi og handleplaner for transportens omstilling. Indsatsen forventes at reducere 80% af transportens CO2-udledning.

Cyklisme workshoppen i december 2015 havde aktiv deltagelse fra hele landet

Byrådet godkender planen den 1. juni 2016

Transportrådet trykkede i forsommeren 2015 på den grønne startknap for afholdelse af workshops med borgere og virksomheder i kommunen og branchen. Nu rundes der af med en temadag for deltagerne og byrådets grønne stempel den 2. juni.

- Det har været meget positivt at opleve, hvordan både private og offentlige arbejdspladser har deltaget og været meget interesseret i de initiativer, som understøtter omlægningen til grøn transport. Transport fylder jo rigtig meget i CO2-regnskabet, og derfor er det vigtigt, at vi i vores arbejde for at nå visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029, spiller sammen med de aktører, som påvirker dette regnskab, siger Frode Sørensen, formand for både Transportrådet og teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

80% CO2-reduktion frem mod 2029

Strategien fokuserer på fire indsatsområder: cyklisme, grøn bilisme, kollektiv transport og den tunge transport. Implementeringen af den samlede strategi forventes frem mod 2029 at reducere Sønderborg-områdets CO2-udledning med 112.730 ton CO2, svarende til 80% af transportens udledning i 2014. De resterende 20% skal findes på anden måde.

Inseros Jens Chr. Lodbjerg i fuld gang med at kvalificere de mange workshop ideforslag

Temadagen skal sikre konsensus på tværs af aktørerne

Frode Sørensen og ProjectZeros Peter Rathje indleder temadagen den 30. maj på Alsion, hvor processens deltagere sammen med byrådets medlemmer bliver opdateret på den udarbejdede strategi og handleplan og tildelt roller i implementeringen.

Knap 50 aktører har tilmeldt sig temadagen, og de kan glæde sig til en inspirerende workshop fokuseret på de mange tiltag, som sammen skaber en sammenhængende grøn transportstrategi for Sønderborg-området.

Deltagerne bliver bl.a. inspireret af oplæg fra mobilitetsansvarlig i Aarhus Kommune, Susanne Krawack, der har en fortid som chefkonsulent i den grønne tænketank Concito og direktør i Tetraplan, som laver trafikplanlægning og trafikmodeller. Krawack har også været rådgiver for skiftende regeringer i forhold, der vedrører transport.

17. maj 2016

FAKTA

Læs om målsætninger, strategi og indsatsområderne i vedlagte katalog for Grøn Transport i Sønderborg kommune. Klik på rapportens forside.

Den strategiske energiplan for Grøn Transport i Sønderborg Kommune er handlingsorienteret i forhold til at understøtte målet om at blive CO2-neutral i 2029. Udviklingsprocessen har omfattet analyser, kreative processer, borger- og virksomhedsinddragelse. Den udpeger potentialer til jobskabelse og indeholder vigtige delmål i processen for at nå CO2-neutral transport frem mod 2029.

Sønderborg kommune er ansvarlig for omstillingen til Grøn transport. Processen assisteres på udvalgte områder af ProjectZero-sekretariatet med analyser, udviklingsprojekter, events, kommunikation m.v.

For yderligere oplysninger

Peter Rathje

peter.rathje@projectzero.dk

Cookiepolitik