Sæt bare solceller op

60/40 ordningen blev skrottet - men solcellestøtten til private husstande og almene boligorganisationer er stadig aktuel. 

Hvad blev egentlig skrottet?

Regeringen skrotter solcelleordningen - sådan var overskriften i flere nyhedsmedier i starten af maj måned i år - men dette gælder ikke de mindre solcelleanlæg, som du som boligejer kan søge tilskud til.

Den såkaldte 60/40-støtteordning gælder for større markanlæg, der udlukkende leverer  strøm til elnettet og derfor kan sammenlignes med store kraftværker. Det er denne ordning der ønskes stoppet og ikke solcellestøtten til de langt mindre og private anlæg.

"Samlet set er der blevet søgt for ca. 4.500 MW, som kan koste danske elforbrugere ca. 11 mia. kroner i øget PSO-afgift. [...] 60/40 - solcelleordningen har eksisteret siden 1999 og har hidtil tiltrukket begrænset interesse. Ved indgangen til april var der blot etableret solceller svarende til 2,6 MW på ordningen" - skriver energiministeriet i en pressemeddelelse d. 3.maj 2016.

Det store interesse opstod ift. Energinet.dk  i slutning af april, hvor ca. 8.800 ansøgninger var indsendt til Energinet.dk og sammenlagt udgjorde ansøgninger på ca 4.300 MW. Dette førte til Energiminister Lars Christian Lilleholts hasteindgreb og stop for netop denne ordning.
 

Puljeordninger til private boligejere er stadig åben til slutningen af maj

Som privat boligejer søger du normalt om støtte i en af Energinet.dks puljeordninger til mindre anlæg, hvor også nettoafregningen af solcellestrøm er mulig. Disse puljeordninger er fortsat åbne, og gør det muligt for dig som boligejer at søge om tilskud til dit solcelleprojekt. 

Til din ansøgning er det vigtigt at du har en uforpligtende aftale med en solcellelevereandør.
Ønsker du at blive solcelleejer, så kontakt din solcelleleverandør - det er stadig muligt for dig at få tilskud.

11. maj 2016

60/40-støtteordning

"Den såkaldte 60/40-støtteordning giver en fast afregningspris på el fra solcelleanlæggene på 60 øre/kWh de første 10 år og derefter 40 øre/kWh de næste 10 år. Der er ikke loft på, hvor meget samlet kapacitet der kan søges støtte til. Med hasteindgrebet vil ordningen blive lukket". (Pressemeddelelse, Energiministeriet, 03.05.2016)

Få mere at vide

Læs om de forskellige anlægstyper i puljen på energinet.dk

Få en tjekliste for din ansøgning her.

For yderligere oplysninger

Nicolas.Bernhardi@projectzero.dk

Cookiepolitik