Partnermøde med Go2Green

Benzin på bålet - GO2Green-partnermøde om ProjectZero

Da GO2Green blev grundlagt for godt 5 år siden, var successen ProjectZero i Sønderborg en stor inspirationskilde. Nu får vi besøg af den administrerende direktør i ProjectZero, Peter Rathje, som vil føre os up-to-date.

Er du håndværker, leverandør, beslutningstager, offentligt eller privat ansat? - Der vil være stof til eftertanke for alle og inspiration til, hvordan vi i det sydfynske kan hælde endnu mere benzin på det grønne bål – i overført betydning!

Mødet foregår
Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 16.00 – 18.00

Direktør Peter Rathje vil bl.a. fortælle om:

  • Vejen til Zero-målet i 2029
  • Successen med at inddrage og uddanne Zero-håndværkere
  • Samarbejdsstrukturen mellem kommune, energiselskaber, erhvervsliv og ProjectZero

Derefter vil direktør i Vand og Affald ,Ole Steensberg Øgelund fortælle om deres virksomhed og projekter, både lokalt og i relation til Energiplan Fyn.

Der vil være kaffe, te og kage, tid til at diskutere grønne fremtidsvisioner og til at netværke.

Vi glæder os til at se dig – medbring meget gerne en kollega / medarbejder.

 

Tid: Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 16.00 – 18.00

Sted: Vand og Affald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg

Tilmelding:info@go2green.dk eller tlf. 20 47 96 38 senest torsdag den 16. juni 2016

21. juni 2016 kl. 16 - 18

Pris: Gratis

Cookiepolitik