Koden til Grøn Transport

Grøn Transport workshop bekræfter interessen for de nødvendige indsatser, som kan reducere transportens nuværende CO2-udledning med 80%.

Af Peter Rathje

Den hårde nød

Omstillingen af transporten er både nationalt, og i Sønderborg, den hårde nød at knække, for det kræver mange samordnede indsatser at bryde koden til Grøn Transport.

Lokale og nationale eksperter har gennem de seneste 12 måneder udviklet Sønderborgs grønne transportstrategi, som løbende har været debatteret af Transportrådet og senest godkendt af Teknik & Miljøudvalget. Næste milestone er behandlingen på byrådsmødet den 1. juni 2016, hvor Byrådet forventes at godkende strategiplanen.

27 initiativer sætter rammen frem til 2021

Mere end 600 ideer er undervejs kogt ind til 27 initiativer og mandag eftermiddag (den 30. maj 2016) afholdt Sønderborg Kommune debat-workshop for byrådet og inviterede gæster.

De nationale rammebetingelser skal gøres mere attraktive, teknologierne raffineres yderligere, grønne værdier skal erstatte sorte vaner og så skal omstillingen naturligvis spille sammen med fremtidens eldrevne energisystem.

Samspil med energisystemets elektrificering

Susanne Krawack, mobilitetsansvarlig i Aarhus kommune, opfordrede deltagerne til at tænke elektrificering dybt ind i transportsystemet – også selv om biler, busser og lastbiler endnu ikke er klar til fuldskala udrulning. Den klassiske fossildrevne bil er håbløs ineffektiv, både hvad angår energieffektivitet og investeringsudnyttelse. Bedre løsninger omfatter både eldrevne delebiler og mere samkørsel.

Cyklismen skal fremmes både af hensyn til sundhed og CO2. Børn & unge skal cykle i skole og cykelbusser skal understøtte transporten på lange strækninger.

Virksomhederne skal lægge et krydspres på deres medarbejdere og stille krav til egne varetransporter – både ind og ud af virksomheden. Store virksomheder oplever allerede et kundepres for at medregne transportens CO2-udledning i deres carbon-footprint opgørelser.

CO2-udledningen reduceres med 80%

Initiativerne falder i fire indsatsspor: Kollektiv transport, privat bilisme, tung transport og bæredygtig transport. De er alle vurderet på et bæredygtighedsbarometer, som bl.a. omfatter potentiel jobskabelse og CO2-reduktion.

Frem til 2020 forventes indsatserne at reducere Sønderborg-områdets CO2-udledning med 25.530 ton, frem til 2025 med yderligere 43.400 ton og frem til 2029 med yderligere 43.800 ton. Dette efterlader transportens CO2-udledning i 2029 med 27.869 ton, svarende til ca. 20% af transportens CO2-udledning i 2014.

En reduktion af traditionel kørsel baseret på fossile brændsler, betyder samtidig en renere by uden den meget sundhedsskadelige partikelforurening.

 

31. maj 2016

Grøn transport

FAKTA

Læs om målsætninger, strategi og indsatsområderne i vedlagte katalog for Grøn Transport i Sønderborg kommune. Klik på rapportens forside.

Den strategiske energiplan for Grøn Transport i Sønderborg Kommune er handlingsorienteret i forhold til at understøtte målet om at blive CO2-neutral i 2029. Udviklingsprocessen har omfattet analyser, kreative processer, borger- og virksomhedsinddragelse. Den udpeger potentialer til jobskabelse og indeholder vigtige delmål i processen for at nå CO2-neutral transport frem mod 2029.

Sønderborg kommune er ansvarlig for omstillingen til Grøn transport. Processen assisteres på udvalgte områder af ProjectZero-sekretariatet med analyser, udviklingsprojekter, events, kommunikation m.v.

Cookiepolitik