Dybe renoveringer på dagsordenen

EU har ambitioner om at sænke bygningers energiforbrug markant. NZEB standarden – Nearly Zero Energy Buildings, handler om EU´s ambition om 80% reduktion i energiforbruget og lokal grøn energiforsyning af det resterende forbrug. EU Refurb-projektet skal finde løsninger, som virker på tværs af Europa. Refurb konsortiet har netop afsluttet 3½ dags workshop i Sønderborg med ProjectZero som vært.

The compelling offer

Refurb-projektet kører over tre år og har nu været i gang i ét år. Partnerne har i samarbejde på tværs af Europa kortlagt boligejernes typiske efterspørgsel og markedets lokale udbud af renoveringsløsninger. Kortlægningen viser ikke kun meget forskellige energiforbrug, byggetraditioner og boligejere, men også meget forskellige erfaringer med at skabe interesse for renoveringer.

I Holland og Belgien går kommunerne f.eks. meget langt for at inspirere og motivere boligejerne til at energirenovere. I samarbejde har man defineret en ”kunderejse” i 10 step, som skal sikret boligejerne en god kundeoplevelse i hele renoveringsprocessen. I Slovenien og Estland tilbyder staten gode tilskudsordninger til både vejledning og energirenovering.

NZEB, eller dybe energirenoveringer, er i sagens natur en mere ambitiøs fremgangsmåde, som skal sikre at boligmassen over en længere årrække gøres energirigtig og robust overfor kommende energikriser. Den store udfordring er derfor på tværs af Europas grænser at skabe nye attraktive løsninger (compelling offers) for step-vise dybe energirenoveringer.

Kæmpe boom forude

Ledelsen af denne delopgave ligger over de kommende 18 måneder i hænderne på ProjectZero-sekretariatet, som baseret på projektets analyseresultater og lokal sparring i de 6 regioner skal udvikle løsninger som kan skaleres på tværs af Europas mere end 200 mio. boliger.

Energirenovering af Europas mange boliger vil udløse et kæmpe vækstmarked, som Europas byggekoncerner hungrer efter og derfor allerede har fokus på.

Tænk at vi i Sønderborg med vores erfaringer og handlinger kan være med til at præge også denne del af Europas store klimaomstilling.

Løsninger på tværs

Fra Danmark deltog Aalborg Universitet, Clean Cluster og ProjectZero i Refurb-workshoppen. De udenlandske gæster kom fra Estland, Slovenien, Tyskland, Holland og Belgien - fra kommuner, regioner, universiteter og regionale vækstorganisationer - med ambition om i fællesskab at bygge på lokale erfaringer, finde løsninger på tværs af landegrænser og skabe vækst i Europa.

 

11. maj 2016

Læs mere

Læs mere om REFURB 2.0 på projektets hjemmeside her: http://go-refurb.eu/

Hvor du også kan tegne abonnement på nyhedsbrev.

Energieksperter på Diamanten

På Diamanten/Fynshav optrådte Charlie Lemtorp (ZERObolig-vejleder m.v.), Torben Esbensen (energirådgiver), Lene Sternsdorf (Klimakoordinator Sønderborg kommune) og Vagn Holk (leder af Videns centret for Energibesparelser i Bygninger, Tåstrup) i ekspertpanelet, som blev udfordret af de europæiske gæster.Billedet viser energieksperterne, som inden mødet blev breefet af professor Per Heiselberg, Aalborg Universitet. Per Heiselberg er medlem af Refurb-projektets styregruppe og medlem af Regeringens nyligt udpegede Energikommission.

Seeing is believing

Ud over møder på Alsion og Diamanten, så gav programmet også gæsterne en mulighed for at opleve Sønderborg uden for mødelokalerne. Tom Bonnesen i Kær fortalte om familiens stærke commitment til Sønderborgs omstilling, som bl.a. demonstreres med energirenovering af 20ér murermestervillaen, jordvarmeanlæg, store solcelleanlæg og en Tesla. Grøn fjernvarme blev studeret ved solparken i Vollerup og på kraftvarmeværket. Vindmøllerne på Mintebjerg, som forsyner hele Sydals med strøm, repræsenterer sammen med solceller på taget, fremtidens grønne strøm løsninger. EUC Syd bidrog med ZERObyg-erfaringerne fra efteruddannelse af lokale ZERObyg-håndværkere.

På 1864 historiecentret fik gæsterne en grundig introduktion til hvorledes områdets historie. Og i Vikingeklubben fik flere en gæsterne både en kold morgendukkert og en varme sauna-oplevelsee.

For yderligere oplysninger

Peter Rathje

peter.rathje@projectzero.dk

Cookiepolitik