Skift til varmepumpe med omtanke

Det er oftest en økonomisk og energimæssigt rigtig god løsning at skifte til varmepumpe. Men Sønderborg Kommune modtager løbende klager over naboers støjende pumper, og derfor er det vigtigt, at man overvejer nøje, hvor pumpen placeres.

Mange boligejere, især i land- og sommerhusområder, overvejer at skifte til varmepumpe fra oliefyr eller elvarme. Og det er en rigtig god ide, for varmepumpen en nem at installere og medfører stort set altid, at varmeudgifterne bliver lavere.

- Vi kan i langt de fleste tilfælde anbefale, at der skiftes til varmepumpe. Men vi vil rigtig gerne opfordre boligejerne til at tænke sig godt om, inden de vælger det sted, hvor den udvendige del af varmepumpen skal stå. For det vil jo være rigtig ærgerligt at få billigere og bedre varme på bekostning af et godt naboskab. Vi har desværre fået klager over støjgener fra borgere, hvis nabo har placeret deres nye varmepumpe tæt på deres terrasse eller soveværelsesvindue. Vi tror på, at det med lidt omtanke og god vejledning kan lade sig gøre at finde den rigtige placering i første hug - til glæde for både ejeren, der ikke skal bekoste en evt. flytning, og naboerne, siger civilingeniør Anne-Mette Kildegård Andersen fra Sønderborg Kommunes afdeling Erhverv og Affald.

Men hvor er så den rigtige placering?

Anne-Mette Kildegård Andersen anbefaler, at man holder sig nogle simple spilleregler for øje:

  • Hold god afstand til terrasser, stue- og soveværelsesvinduer, både egne og naboers
  • Hold god afstand til skel
  • Undgå placering på garage- eller carporttage, da det kan øge støjen
  • Et blød underlag som fx græs under pumpen dæmper støjen i modsætning til fx fliser
  • Placér evt. imellem bygninger som et skur og et udhus - det dæmper støjen.

Test gerne den bedste placering på din grund med Energistyrelsens støjberegner TRYK HER

- Det er grundlæggende en god ide at alliere sig med en faguddannet installatør, der kan rådgive én, når man overvejer at installere varmepumpe, siger Anne-Mette Kildegård Andersen.

Evt. yderligere info hos civilingeniør Anne-Mette Kildegård Andersen, tlf. 88 72 58 09.Pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune 010616

1. juli 2016

Cookiepolitik