Made in Sønderborg

En snes erhvervsfolk og studerende fandt vej til Kinesiske Dages erhvervsforedrag på Alsion. De fik eksempler på samarbejdet Sønderborg-Kina i erhvervslivet og i undervisningssektoren, hvor bæredygtighed og jobskabelse er overskrifterne.

De lokale medier har i februar 2016 skrevet om Danish ZEROcarbon House i Haiyan, Kina, og planerne om at bygge nye versioner af Oplevelsespark Universe i Haiyan og Dubai. Arrangementet på Alsion var derfor en god mulighed for at høre om flere af de opnåede resultater og årsagen til, at netop Sønderborg har markeret sig i Kina.


Erhvervsforedraget under Kinesiske Dage

First mover og DNA skaber fremdrift

- Det ligger i Sønderborgs DNA. Sønderborg har historisk set været ”first mover” på Kina – vi fik kinesiske studerende længe før andre byer i Danmark, nogle af vore største virksomheder har aktivitet i Kina, og Kina er stærkt interesseret i de klimaløsninger, som vi gennem ProjectZero er kendt for. Vi har højt uddannede kinesere i Sønderborg, og vi uddanner endnu på SDU kinesere i business, sprog og kultur – studerende, som matcher erhvervslivets behov. Vi har gode relationer til den kinesiske ambassade, og med Kinesiske Dage, som i år holdes i Sønderborg for femte gang, har vi givet Kina ansigt, fortalte Poul Valdemar Nielsen, direktør i CD-link, som har forretninger i Kina og i 2016 varetager Sønderborg-Haiyan aftalen.

Haiyans ambitiøse førstesekretær

Grundlaget for det tætte samarbejde med bystyret i Haiyan blev skabt i foråret 2013, hvor byens førstesekretær Mrs. Shen besøgte Sønderborg med en delegation. Siden blev Sønderborg og Haiyan partnere i det højtprofilerede EU-China samarbejde, som også banede vejen for, at Haiyan blev en af seks rollemodeller i den kinesiske regerings femårsplan for klimaet. Haiyan har fået en bæredygtighedsplan, inspireret af ProjectZero, og sidste år indviedes Danish Zero Carbon House – en erhvervsbygning og demonstratorium midt i Haiyan, primært baseret på dansk rådgivning, design og danske produkter.

Torben Esbensen rådgiver de kinesiske byer

Sønderborg-firmaet DEM & Esbensen har været rådgivende ingeniør på husets energiindretning, og det producerer nu langt mere strøm, end det selv bruger og kan således levere overskud til forsyningsnetværket. Torben Esbensen arbejder nu med flere andre projekter i Kina, bl.a. en masterplan for en bæredygtig bydel i Haiyan, en bæredygtig iværksætter-park i Guangdong og et projekt for arkitektur og design i Hebei ved Beijing.

På uddannelsessiden har EUC Syd i Sønderborg foreløbig opnået de mest konkrete resultater i form af aftaler om at uddanne undervisere til energieffektivitet og bæredygtighed i bygningshåndværk. Der arbejdes på at udnytte mulighederne i Danish ZEROcarbon House i Haiyan til fx fjernundervisning.

Store vækstpotentialer

Kina rummer med andre ord store markedsmuligheder for eksport af løsninger til bæredygtig byudvikling, energirådgivning, greentech komponenter, produkter til den stigende middelklasse samt for at rette kinesiske investeringer og turismestrømmen mod Sønderborg. 

Både Torben Esbensen fra DEM & Esbensen og Hans Lehmann fra EUC Syd understregede, at de ikke havde nået de resultater, de har, hvis ikke Sønderborg Kommune med borgmester og viceborgmester i spidsen havde været med i starten og åbnet døre. Internationalt samarbejde i Kina forudsætter en involvering af det politiske system på borgmesterplan.

22. februar 2016

Torben Esbensen

Rådgivende ingeniør Torben Esbensen fortæller om virksomhedens rådgivningsopgaver i Kina, som fokuserer på at skabe bæredygtige byer

Poul Valdemar Nielsen

Direktør Poul Valdemar Nielsen fortæller om vækstmulighederne i Kina

For yderligere oplysninger

Direktør Poul Valdemar Nielsen, CD-Link
Tlf.: 50 50 14 45
Mail: pvn@cd-link.dk

Cookiepolitik