208 mio. kr. til energi

Horizon2020 SmartEnCity skal vise vejen for Europas byer.

Næsten alle projektets 35 partnere sad med ved præsentationen af EUs nye energiflagskib SmartEnCity på opstart-møde i den baskiske regeringsby Vitoria-Gasteiz. Partneres ambitiøse projektansøgning blev i efteråret 2015 godkendt af EU med et samlet støttebeløb på 208 mio dkk og i uge 5 blev projektet formelt igangsat.


Projektdeltagerne på rundtur i Vitoria-Gasteiz

Projektet skal over de kommende 5 år gennemføre specifikke demonstrationsprojekter i Sønderborg, spanske Vitoria-Gasteiz og estiske Tartu; og efterfølgende udbrede erfaringerne til andre europæiske byer med interesse for bæredygtig omstilling af energisystemet.

SONFOR er dansk projektleder

Lars Riemann, SONFOR direktør og formand for Project Zero A/S, fortalte i Vitoria-Gasteiz pressen og de knap 100 tilhørere om Sønderborgs energifokus og glædede sig over at projektet nu går i gang – et projektet, som sætter ekstra strøm til Sønderborgs ProjectZero-omstilling.


Lars Riemann og Francisco Rodríguez Perez-Curiel, som er projektets overordnede projektleder

Projektets danske partnere omfatter udover SONFOR, også Søbo, SAB, B42, Esbensen, Vikingegården, Planenergi, Aalborg Universitet og ProjectZero.

SONFOR leder det danske partnerskab og skrev den succesfulde ansøgning, som sætter elektrisk turbo på kystnære vindmøller på Lillegrund, varmepumper i fjernvarmesystemet, grøn transport, energieffektiviseringer i 10 boligforenings afdelinger, realtime-data for energiforbrug og –produktion og ikke mindst styrket borgerinddragelse.

Vækstplatform for Sønderborg

Projektet er ikke bare et demonstrationsprojekt, men også en vækstplatform for Sønderborg og de involverede virksomheder. ProjectZero-sekretariatet har, som en del af projektet, et særligt ansvar for at projektets budskaber og erfaringer i stor skala eksponeres overfor interesserede europæiske byer og bynetværk.

På denne måde støtter SmartEnCity-projektet samtidig op om Sønderborgs energi-demonstratorium, de energi-eksporterende virksomheders løsninger samt områdets erhvervsturismeudvikling m.v.

Projektet forventes afsluttet primo 2021.

9. februar 2016

SmartEnCity

EUs Horizon 2020-projektpulje har samlet bevilget 208 millioner kroner til SmartEnCity-projektet. Det er Sønderborg Forsyning, der har været primus motor i ansøgningen, der omfatter en række aktører Sønderborg-området samt partnere i Spanien og Estland.

50 af de 208 millioner tilflyder Sønderborg Forsyning, boligforeningerne SAB, Søbo, B42, ProjectZero, IT-virksomheden Vikingegården, PlanEnergi og Aalborg Universitet.

Elektrisk sporvogn

Vitoria-Gasteiz har elektriske sporvogne

Demonstrationsbyer

SmartEnCity demonstrationsprojektet omfatter ud over Sønderborg også Vitoria-Gasteiz og Tartu.

I Vitoria-Gasteiz fokuserer demonstrationsprojektet  på energirenovering af et ældre boligområde, som også skal energiforsynes med grøn fjernvarme samtidig med at bilismen i den indre by skal reduceres og bl.a. omlægges til elbiler. 

Demonstrationsprojektet i Tartu fokuserer på energirenovering af ældre sovjetiske betonboligblokke med grøn fjernvarme og elbiler.

For yderligere oplysninger

Peter Rathje 

peter.rathje@projectzero.dk

Cookiepolitik