Sønderborg nu også UNESCO LC

Som den første kommune i Danmark er Sønderborg blevet optaget i UNESCO-netværket Learning Cities. Medlemskabet handler om bæredygtighed, medborgerskab, og livslang læring for alle.

Af Peter Rathje

Overskrifterne i UNESCO-netværket Learning Cities er som taget ud af en beskrivelse af, hvad Sønderborg Kommune i forvejen fokuserer på: bæredygtighed, medborgerskab og læring for alle. Ud over muligheden for at deltage i spændende vidensdeling med de øvrige medlemsbyer forventes det, at medlemskabet kommer til at betyde en endnu stærkere sammenkædning af kommunens indsatser indenfor bæredygtighed, medborgerskab og uddannelse.

Læring som grundlag for vækst

En sådan sammenkædning har et reelt potentiale for at kunne skabe vækst i området. Derudover bliver det lærerigt for kommunen at evaluere sig selv i forhold til de målepunkter, der findes for Learning Cities. Det bliver en hjælp til at sætte en retning for den videre proces.

 - Det glæder mig rigtig meget se Sønderborg Kommune iklæde sig førertrøjen som den første danske kommune i dette globale netværk. Og trøjen passer perfekt til os – den er hverken for stor eller for prangende. Med bl.a. ProjectZero har vi allerede placeret Sønderborg på det grønne verdenskort som en seriøs spiller, der ikke nøjes med at tale om bæredygtighed, men som rent faktisk gør noget ved det – i fællesskab med borgere, institutioner og virksomheder. Selvom vi er små, har vi rent faktisk noget at bidrage med både, hvad angår grøn bæredygtighed og et aktivt medborgerskab, siger borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen.

Sønderborg – et oplagt UNESCO medlem

- Sønderborg er et oplagt medlem i UNESCO’s Sustainable Learning City netværk, siger EUC Syd´s vicedirektør Hans Lehmann og fortsætter, Sønderborg har med erfaringerne fra House of Science, VidensBy Sønderborg, ProjectZero og det generelt gode samarbejde mellem kommunens skoler, ungdomsuddannelser, erhvervsakademi og universitet, et godt afsæt som aktiv deltager i Sustainable Learning City. Medlemsskabet giver kommunens uddannelsesinstitutioner og skoler adgang til et globalt netværk, hvor vi kan samarbejde om at uddanne børn og unge til en grønnere og mere bæredygtig verden.

Hans Lehmann ved hvad han taler om, for han deltog allerede i efteråret 2015 på UNESCO´s 2. internationale konference om bæredygtige byer i Mexico City, hvor han repræsenterede Sønderborg og var med til at åbne døren for Sønderborg´s indtræden i netværket.

House of Science synergier

Også Birgitte Bjørn Petersen, projektleder i Sønderborgs House of Science har været med i processen. Netværket skaber nemlig stor værdi for House of Science, der i et tæt samarbejde med bl.a. ProjectZero arbejder på at skabe en grøn tråd i uddannelsessystemet fra børnehave til PhD med fokus på bæredygtighed, innovation og klima med henblik på at ændre områdets tænkning og kompetencer.

Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Carsten Lund, forvaltningen Børn og Uddannelse, tlf. 27 90 50 03

23. august 2016

Hvad er en lærende by ?

En UNESCO lærende by efterlever følgende læringsprincipper:

  • Promoverer uddannelse fra folkeskole til højere uddannelse;
  • Revitaliserer læring i familier og lokalsamfund
  • Faciliterer læring i arbejdet
  • Anvender moderne læringsteknologier
  • Fokuserer på løbende forbedring af kvalitet og på at skabe “excellence” i læring
  • Understøtter livslang læring

Læs mere på UNESCO´s hjemmeside HER
 

Sønderborgs internationale profil og den geografiske placering ved porten til Europa passer i øvrigt godt med det globale aspekt i UNESCO-Learning City medlemskabet. Netværkssekretariatet For Learning Cities er desuden placeret i Hamborg, og det forventes at denne nærhed også viser sig at være en fordel.

UNESCO’s International Conference on Sustainable Learning Cities

En delegation fra Danmark deltog i UNESCO’s konference om Sustainable Learning Cities (SLC) i Mexico City fra den 28. til den 30. september 2015 sammen med ca. 700 deltagere fra hele verden. SLC er et globalt netværk af lærende byer, og konferencen handlede om, hvordan lærende byer kan stimulere en bæredygtig udvikling af byer og communities. Konferencen havde fokus på hvordan formel og uformel læring kan styrke denne udvikling.

På billedet ses fra venstre:

Per Olav Strande, Vestre Toten Kommune, Norge

Hans Lehmann, EUC Syd, ProjectZERO & Sønderborg Kommune

Arne Carlsen, UNESCO

Trine Bendix Knudsen, Dansk Folkeoplysningssamråd

Niels-Johan Juhl-Nielsen, Beredskabsstyrelsen

Peder Kjøgx, Rambøl

 

Cookiepolitik