Biogas til grøn transport

I 2017 bliver busserne i Sønderborg-området omstillet til biogas. Biogassen levers af NGF Nature Energy, som også står for opførelsen af den nye fyldestation.

Af Nicolas Bernhardi

NGF Nature Energy og Sønderborg Kommune indgår samarbejde

Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget, bød velkommen, da projektpartnerne bag den nye biogasfyldestation skulle underskrive kontrakten. 

"Omstillingen af den offentlige transport til biogas er et skridt på vej mod Sønderborgs ProjectZero vision, og jeg er glad for at byrådet har givet grønt lys for denne omstilling" sagde Frode Sørensen under sin velkomsttale.

Det er NGF Nature Energy som vandt udbuddet af biogasfyldestationen, og de skal samtidig stå for leverancen af den grønne gas til områdets nye busser, når stationen står klar i juni 2017.

Ny gasfyldestation til 39 CO2-neutrale gasbusser

Den nye fyldestation er en del af Sønderborgs nye transport strategi, som medfører at alle offentlige busser i Sønderborg-området er udskiftet med gasbusser inden august 2017.

Vejtransporten står for 27 % af CO2-udledningen i Sønderborg Kommune. Det er derfor et stort skridt på vejen mod ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029, når den kollektive trafik kører på grøn biogas.

Ved omlægningen fra 1 mio liter diesel til biogas, reduceres CO2-udledningen fra kommunens busser fra ca. 2.700 tons CO2 om året til nul.

Biogasfyldestationen bliver bygget til de nye gasbusser, men den kan også bruges af gasdrivene renovationsbiler, lastbiler eller privatejede gasbiler.

Grøn gas skal på sigt produceres i biogasanlægget i Blans

Med til konceptet hører at biogassen på sigt selvfølgelig skal produceres lokalt. Derfor arbejdes der på højtryk, for at skabe opbakning til etablering af et stort biogasanlæg i Blans. Biogassen skal primært produceres på gylle, som leveres af lokale landmænd. Partnerne i projektet er Sønderborg Kommune, ProjectZero, SONFOR og NGF Nature Energy.

”Vi er stadig i opstartsfasen, men vi tror på at projektet i Blans kan realiseres indenfor de næste 2 år”, siger Peter Lambæk Nielsen, projektleder hos NGF Nature Energy.

6. september 2016


 

Biogas

Biogas er en gas, som produceres i store fælles biogasanlæg, hvorefter gassen bliver renset og derefter sendt ud i vores naturgasnet. Efter Biogassen er renset er den ligeså ren som almindelig naturgas og kan bruges til industriprocesser, gaskomfur, opvarmning, eller ligesom i Sønderborg til grøn transport. Biogas produceres i en biologisk forgæringsproces, hvor biomasse som gylle, grønt affald, industriaffald og andet biologisk affald forgæres indtil der dannes biogas.

Cookiepolitik