Sønderborg deler erfaringer

ProjectZeros pilotprojekt "ZEROboligudlejer" har bl.a. styrket udlejernes viden om energirenovering og motiveret flere til at gå i gang med projekter.

Andre kommuner og udlejerforeninger vil gerne høre om erfaringerne fra Sønderborg, og det er baggrunden for, at der afholdes road shows i forskellige danske byer.

Det første road show blev afholdt i Holbæk. Her var kommunen, rådgivere og udlejerforeningens medlemmer mødt talstærkt op, og der var stor interesse for at høre om projektet og Sønderborgs erfaringer. 


Thomas Uhd fortæller om baggrunden for projektet

Road show

Torben Christensen, Administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, bød deltagerne velkomne, og gik kort igennem de rammevilkår og udfordringer som der kan være for udlejere, når de overvejer energirenoveringer. 

Thomas Uhd fra Bygherreforeningen fortalte om baggrunden for projektet, og potentialet for energirenovering af udlejningsejendomme. 

ProjectZeros Pernille, fortalte om erfaringerne fra Sønderborg og de forskellige aktiviteter, der er udført i projektet.

Afslutningsvist fik de fremmødte udlejere en præsentation af GI (Grundejernes Investeringsfond) og de fordele og muligheder, som GI tilbyder. 

For interesserede aktører

Kommuner, udlejerforeninger og andre interesserede aktører kan hente inspiration og se hvilke aktiviteter der er gennemført i Sønderborg her.

Næste road show er planlagt den 5. november i Hjørring. Herudover arbejdes der på at planlægge road shows i 2 andre byer.

7. september 2015

Udlejerne i Holbæk var interesserede i at høre om, hvilke aktiviteter man kan sætte i gang.

I Sønderborg er der bl.a. erfaringer med afholdelse af kurser for udlejerne, ERFA-netværk- og møder og inddragelse af centrale interessenter.

ZEROboligudlejer

Er et pilotprojekt, som er medfinansieret af GI (Grundejernes Investeringsfond) og gennemføres af ProjectZero i samarbejde med kommunikationsbureauet Advice A/S. Målet er at finde metoder til at motivere og på sigt få udlejerne til at energirenovere deres udlejningsejendomme.

For yderligere oplysninger

Pernille Beck

pernille.beck@projectzero.dk

Cookiepolitik