Kina-frugterne høstes

Samarbejdet mellem Sønderborg og Haiyan har efter to år nået et niveau, hvor tilliden er stor og beslutningsprocesserne korte. Det fremgik tydeligt i fredags, hvor flere nye aftaler blev indgået imellem officielle taler og oplæg.

En aftale om fælles profilering af Sønderborg-Haiyan op mod klimakonferencen COP21 i Paris, samarbejde om projektering af kystnære vindmøller, projekter for energirenovering af eksisterende bygninger og en forlængelse af Sønderborg-Haiyan aftalen.

Det var fire konkrete resultater, der kom ud af den officielle modtagelse på Sønderborg Rådhus fredag eftermiddag da en delegation fra Haiyan County i Kina med 1.-sekretær Ms. Xiaohong Shen i spidsen genbesøgte Sønderborg.

Den indflydelsesrige første sekretær

1.-sekretærens embede rangerer over borgmesterens i Kina, og hendes håndslag er derfor afgørende for vægten af de indgåede aftaler. Det er Shen, der er kommunens direkte kontakt til Kinas regering, og det er ikke mindst hendes fortjeneste, at Haiyan er en af de seks byer i Kina, der er udpeget som rollemodel i den indeværende femårsplan.

Byens status som rollemodel skyldes bl.a. den plan for en ny, bæredygtig bydel i centrum af Haiyan, som Dansk Energi Management & Esbensen har designet.

Designet og tankerne bag blev fredag præsenteret for delegationen af Morten Kristensen og Torben Esbensen, og det vakte umiddelbar begejstring hos delegationen i en grad, så 1.-sekretær Shen straks gav håndslag på en ny forhandling om evt. projektering af energirenovering i den eksisterende bygningsmasse i Haiyan. Energirenoveringer er en akilleshæl i Kina, hvor den hurtige vækst har betydet, at der næsten kun bygges nyt, mens det gamle forfalder.

Kystnære møller på den fælles agenda

Peter Rathje, direktør i ProjectZero, fortalte om status for omstillingen til bæredygtighed i Sønderborg, hvor målet som bekendt er CO2-neutralitet i 2029. Han kunne bl.a. fortælle, at Sønderborg faktisk er foran delmålet lige nu. Han udtrykte ønske om et samarbejde med Kina og Haiyan vedrørende udfordringen med kystnære vindmøller, og det blev på stedet imødekommet.

Såvel borgmester Erik Lauritzen som Ms. Shen udtrykte i deres officielle taler stor tilfredshed med de mange resultater, den kun to år gamle samarbejdsaftale har resulteret i og enedes om at forlænge den med yderligere et år. Det er Poul Valdemar Nielsen, som for Sønderborg er leder af aftalen.

Også 20 byplanlæggere fra Guangdong provinsen var fredag på besøg i Sønderborg


Fredag blev store-Kina-dag i Sønderborg, for allerede fra formiddagen rykkede 20 kinesiske byplanlæggere ind på Alsion for at høre om ProjectZero, Esbensens erfaringer med ECO-city design og kommunens klimatilpasningsplan.

De 20 byplanlæggere fortsatte fredag eftermiddag på en guidet rundtur i Sønderborg for at studere både ældre og moderne byudvikling.

Guangdong er Kina´s sydlige provins, kun et stenkast fra Hongkong og center for bl.a. produktion af elektronik, computers etc. Provinsen har mere end 100 mio indbyggere og er samarbejdsprovins for Region Syddanmark. Læs mere om Gouangdong provinsen her: https://en.wikipedia.org/wiki/Guangdong

14. september 2015

Xiaohong Shen holder tale

Haiyans 1.-sekretær Xiaohong Shen holder sin officielle tale, mens borgmester Erik Lauritzen og viceborgmester Aase Nyegaard lytter. Stående ved siden af Shen er det Sara, der studerer cand.negot. i kinesisk på SDU Alsion og fungerer som tolk under besøget fra Haiyan.

Cookiepolitik