Interesse for husstandsvindmøller

Mange borgere i Sønderborg Kommune vil gerne have en husstandsvindmølle. Hele 20 ansøgninger ligger klar til behandling i forvaltningen Land, By og Kultur. Derfor er behandlingen af sagerne nu blevet hurtigere og mere effektiv.

Tidligere var det sådan, at udvalget for teknik og miljø i hvert enkelt tilfælde skulle afgøre, om en vindmølle-opstilling kunne godkendes.

Hurtig og effektiv behandling

For at sikre en hurtigere og mere effektiv behandling af sagerne har udvalget nu besluttet, at forvaltningen kan afgøre sagerne, hvis opstillingen overholder en række retningslinjer.

Kort sagt deles kommunen op i to geografiske zoner, hvor der i hvid zone sædvanligvis gives tilladelse og i rød zone sædvanligvis afslag. Dog gradueres den røde zone efter antallet af beskyttelsesinteresser. Hvis der kun er få beskyttelsesinteresser, er der stor sandsynlighed for, at der gives tilladelse.

En husstandsvindmølle kan være med til at producere strømmen til din husstand, på samme måde som solceller.

Vær opmærksom på

Der skal være mindst 100 meter til nærmeste nabo, og gældende støjkrav skal overholdes. Alle møller skal have tre vinger eller lodret akse. Det er vigtigt at få lavet præcise beregninger på vindforholdene og den mulige strømproduktion, en husstandsvindmølle kan give på éns ejendom.

1. september 2015

Husstandsvindmølle

Landzonetilladelse

Bor du i Sønderborg Kommune, og ønsker du at få en husstandsvindmølle, skal du have en landzonetilladelse. Læs mere her.

Kontakt
For spørgsmål omkring opsætning af vindmøller i Sønderborg Kommune, kontakt: Lone B. Frederiksen Tlf.: 88 72 54 55

Cookiepolitik