Elbilen er vigtig i fremtidens bilisme

Stor kreativitet på grøn bilisme workshop - viste mange løsningsveje til CO2-neutral transport i Sønderborg-området, hvor elbilen spiller en vigtig rolle i fremtidens bilisme.

Sønderborgere i mange aldre var sat stævne, da Kommunen og ProjectZero i sidste uge afholdt grøn bilisme workshop på Alsion. Workshoppen udfordrede både bilismen og de deltagendes kreativitet med løsninger, som kan gøre bilismen CO2-neutral.

Workshoppen bekræftede den stærke afhængighed af den private bilisme, som er opbygget gennem de sidste 100 år. Borgere i byerne og på landet har i forhold til både arbejds- og anden kørsel meget forskellig transportbehov. Derfor er løsningerne på grøn bilisme også mangfoldige og omfatter bl.a. teknologi, holdninger/adfærd, øget cyklisme og mere kollektive transportløsninger.

Pick a winner

Elbilen er drevet af strøm fra nettet. Allerede nu udgør vindmølle-strøm 40% af elforsyningen og tallet stiger de kommende år. Med større aktionsradius står elbilen derfor som en sikker vinder når det gælder teknologi.

Læs her om 7 gode grunde til at forelske sig i en elbil

Grøn transport i Sønderborg Kommune

Transporten tegner sig i Sønderborg for ca. 35% af områdets CO2-udledning, ca. 50% knytter sig til persontransporten og resten til varetransporten. Sønderborg Kommune ønsker at styrke omstillingen til grøn transport og har allerede taget en række politiske initiativer på bl.a. den kollektive transport. Over de kommende 6 måneder undersøges muligheder inden for bilismen, cyklisme og den tunge varetransport. Forslag og handleplaner diskuteres undervejs i Transportrådet med henblik på en samlet politisk behandling i foråret 2016.

Den autonome bil

Ude i horisonten vil den autonome bil revolutionere transporten. Når teknologien er klar og sikker bliver bilerne selvkørende og udfordrer både lovgivning, forretningsmodeller, ejerskaber, taxa-kørsel, kollektiv trafik m.v. Mon ikke også de autonome biler bliver eldrevne.

Mens vi venter på den fagre nye bilverden, skal der skiftes biler et par gange – og her er eksisterende elbiler et godt alternativ til den fossildrevne bil.

8. september 2015

Vidste du...

- at Sønderborg-området har 43.538 person- og varebiler, heraf 29.737 benzin og 13.771 dieselbiler

- at gennemsnitsalderen er 9,6 år mod et landsgennemsnit på 9,0 år

- at bilparken er overrepræsenteret i C, D og E-bilsegmenterne og underrepræsenteret i A og B segmenterne (i forhold til landstal)

- at bilerne i gennemsnit kører 17.000 km årligt

- at Sønderborgerne i gennemsnit har 0,57 bil pr. indbygger mod et landsgennemsnit på 0,44

For yderligere oplysninger

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk

Cookiepolitik