50 millioner kr. til Sønderborg

Sønderborg Forsyning har i samarbejde med Sønderborg Kommune, ProjectZero, boligforeningerne SAB, Søbo og B42, Vikingegården, PlanEnergi, Aalborg Universitet, og videns-partnere i Spanien og Estland, tilsammen fået bevilliget ca. 208 millioner kroner fra EU's Horizon 2020 projektpulje.

Puljen, som er EU's hidtil største, med en samlet sum på 600 milliarder kroner, tildeles projekter som kan føre en god ide til et konkret og brugbart produkt, eller en løsning til gavn for miljø og mennesker.   

Sønderborg Forsyning og partnere får til arbejdet i Sønderborg tildelt 50 millioner kroner. Midlerne er søgt i kategorien Smart Cities and Communities, som lægger vægt på brugervenlig teknologi og innovative løsninger på transport-, energi- og informations-området.

Flere arbejdspladser til Sønderborg

Sønderborg Forsynings Direktør Lars B. Riemann har svært ved at få armene ned. 

- Puljen giver os en enestående mulighed for at føre projekter ud i livet som vi ellers kun turde drømme om. Det har været en spændende proces at søge midlerne, men det er nu, hvor alle de gode ideer kan realiseres, at vi virkelig kan gøre en forskel, for vores måde at tænke miljørigtige tanker i forsynings-hverdagen.


Lars Riemann, direktør for SONFOR, er også bestyrelsesformand for ProjectZero A/S. På billedet orienterer Lars Riemann udenlandske gæster om SONFOR´s renseanlæg. 

- Her kan vi gøre en forskel i forhold til grøn energi, elbiler og bedre ressourceudnyttelse i boliger. Specielt det sidste vil skabe mange grønne arbejdspladser i vores kommune. Vores fokus ligger på demonstrationsprojekter, som kan give os mere viden, og bane vejen for andre, som ønsker at gå nye veje indenfor områderne. Vi fandt nogle rigtig gode sparringspartnere i Vitoria-Gasteiz fra Spanien som arbejder med fjernvarmekonvertering, og fra Tarty i Estland som både arbejder med fjernvarmekonvertering og bygningsrenovering. udtaler en glad Driftschef Niels-Christian Porskjær.

Styrket elektrificering

De mange penge skal gå til at styrke Sønderborg-områdets elektrificering gennem en kobling af følgende områder:

  • Planlægning og etablering af kystnære havvindmøller  
  • Boligrenoveringer af etageboliger
  • Havvands-baserede varmepumper
  • Elbiler
  • Intelligente ladestandere til biler
  • Sekretariat, projektledelse og formidling
  • EU-formidling og projektledelse

Projektet skal gennemføres i et tæt samarbejde med bl.a. Sønderborg-områdets boligforeninger, forsyningsselskaber, universiteter, rådgivere og relevante virksomheder mv.

Bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning Svend Erik Petersen glæder sig over initiativet; - Jeg har stor anerkendelse for de medarbejdere hos Sønderborg Forsyning som har fået øje på muligheden og derefter fået ansøgningen sendt afsted. Det er fantastisk at det er lykkedes og jeg glæder mig over de mange muligheder det giver.

18. september 2015

Sønderborgs energisystem

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s største forsknings- og innovations-program for 2014-2020, med et budget på ca. 600 milliarder DKK til at booste Europas vidensbaserede økonomi og til at tackle prioriterede udfordringer.

Sønderborg Forsyning

Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der varetager den daglige drift og håndtering af affald, genbrug, spildevand og drikkevand, samt en mindre del af varmeforsyningen.

Sønderborg Forsyning betjener alle 75.000 borgere, fordelt på 37.000 husstande i Sønderborg Kommune. Hertil kommer omkring 2.250 sommerhuse og 3.400 virksomheder

For yderligere info

Lars Blædel Riemann
Direktør for Sønderborg Forsyning
Tlf. 88 43 53 03

Cookiepolitik