Sønderborg gi’r den grøn gas

Et samarbejde mellem ProjectZero, NGF Nature Energy, lokale landmænd, Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning (SONFOR) skal sikre etableringen af et biogasanlæg i Blans.

Biogasanlægget vil omdanne lokal husdyrgødning og affald fra landbrug, industri og husholdninger til grøn gas. Det er godt nyt for Sønderborg-områdets ProjectZero-vision.

Lokale landmænd kan nu få en vigtig rolle for den grønne omstilling af Sønderborg-området. Målsætningerne om at blive helt CO2-neutral i 2029 kræver nemlig, at områdets store biogaspotentiale bringes i spil.

Biogasanlægget skal producere biogas af gylle fra landbruget og af affald fra industri og husholdninger i Sønderborg. De op mod 13 mio. m3 grøn gas vil herefter blive sendt i naturgasnettet.


NGF Nature Energys biogasanlæg i Holsted

Borgmester Erik Lauritzen er glad for det nye projekt:

-Biogasproduktion er en oplagt mulighed for at nærme os vores mål om at blive CO2-neutral senest i 2029. Vi får en effektiv håndtering af lokalt affald, vi sikrer et bedre gødningsprodukt for landmændene, som får en afgasset og mindre lugtende gylle retur. Samtidig sluttes ringen ved at bruge en del af gassen i de nye gas-bybusser, vi indsætter fra 2017. Et biogasanlæg vil være godt både for vores landbrug og for Sønderborg-områdets CO2-regnskab – og så er der også gode grønne arbejdspladser i sådan et anlæg, fortæller Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen

Bred forankring og lokal opbakning skal sikre succes

Naturgasselskabet NGF Nature Energys har store erfaringer fra etablering og drift af fire andre biogasanlæg, og denne erfaring er med til at formindske barrierer i det ny projekt. Det gælder nu om at få endnu flere af de lokale landmænd ombord i etableringen af en leverandørforening, denne skal sikre modtagelse af landbrugets gylle til behandling i biogasanlægget.

27. oktober 2015

Biomasse

Biomasse er den fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde. Læs mere om biomasse på energistyrelsens hjemmeside!

NGF Nature Energy

NGF Nature Energy driver naturgasnettet på Fyn og står ved årsskiftet med fire moderne biogasanlæg i drift i Jylland og på Fyn. Alle anlæg drives i fælleseje med lokale landmænd, og NGF Nature Energys erfaringer fra etablering og drift af de øvrige anlæg vil kunne trækkes direkte ind i Blans-anlægget.

For yderligere oplysninger

Jeppe Hyldgaard Olsen
jhol@sonfor.dk

Cookiepolitik