Energirenovering i Sebbelev

For familien Christiansen fra Sebbelev er klima og miljø vigtigt. Det afspejler sig især på de forbedringer de har lavet i deres hus, men også i deres adfærd i hverdagen.

Energirenoveringerne startede for alvor for flere år siden, da huset blev udvidet fra 113 til nu 165m2. I samme ombæring blev loftet efterisoleret fra 200 mm. til 400 mm.

Herefter var det oliefyret der stod for tur. Det gamle oliefyr blev skrottet til fordel for energirigtig jordvarme.


Henrik Christiansen foran familiens parcelhus i Sebbelev

Mange fordele ved jordvarme 

- Jeg jeg kan kun se fordele ved jordvarme! Der er minimum vedligeholdelse, service en gang årligt til en meget overkommelig pris og ingen ærgrelser over skorstensfejer og stigende oliepriser. Og så er det samtidig meget bedre for klimaet, end et gammelt oliefyr, lyder det fra Henrik Christiansen, og fortsætter:

- I forhold til at have fyret boligen op med olie til nu jordvarme, er energiforbruget næsten halveret. Dertil skal siges, der er ikke det samme varmespild ved varmepumpen, temperaturen i rummet er simpelthen stærkt faldet, og varmen bruges mere effektivt. 

Vi skal videre 

Selvom familien har gjort mange ting ved deres bolig er de ikke færdige endnu. 

- Vi skal videre herfra. Jeg har en teknisk baggrund, og også i mit job er det naturligt for mig hele tiden at kunne optimere, og udnytte ressourcerne bedre, fortæller Henrik Christiansen, som hele tiden er åben overfor nye muligheder for at spare på energien. Vi har overvejet solceller, så det får vi måske på et tidspunkt. 

Også familiens to teenagebørn på 13 og 15 er helt med på, at man husker at slukke lyset og apparaterne, når man ikke skal bruge dem. 

5. oktober 2015

Fakta om huset

Sebbelev
Parcelhus fra 1989
Boligareal 165 m2

Der er udsigt til åbne marker fra stuens store vinduesparti.

Mange andre familier i Sebbelev er kommet med på bølgen og har skrottet deres gamle oliefyr, og gjort flere andre tiltag. På den baggrund er der mange af familierne der indbyrdes deler erfaringer og taler om de løsninger, som de har valgt. 

Nedpløjning

Varmeslangerne pløjes ned i jorden. Efterfølgende tager det noget tid, at få en have etableret igen.

Cookiepolitik