I front med egen CO2-reduktion

Sønderborg Kommune har som virksomhed reduceret sin CO2-udledning med 39% og ligger dermed foran områdets reduktion på 30%.

Sønderborg Kommune reducerer sin CO2-udledning med 39 procent

Reduktionen er sket i perioden 2007 til 2014 og skyldes en bevidst og fokuseret satsning fra kommunens side, der støtter op om Sønderborgs ProjectZero-vision om et CO2-neutralt Sønderborgområde i 2029. Det fremgår af et nyt CO2- og energiregnskab 2014 for Sønderborg Kommune som virksomhed, der netop er udarbejdet.

I samme periode er CO2-udledningen i hele Sønderborg-området reduceret med 30%. I dette tal er indeholdt den samlede aktivitet af borgere, virksomheder m.v. Kommunens egen reduktion ligger således højere end områdets reduktion. Sønderborg Kommunes CO2-udledning udgør ca. 2,7% af områdets CO2-udledning.

En tilfreds borgmester

Borgmester Erik Lauritzen er godt tilfreds med klimaregnskabet og de opnåede resultater.

- Sønderborg Kommune er en vigtig medspiller i ProjectZero, der er et af kommunens tre fyrtårnsprojekter. Det betyder, at vi skal gå foran som det gode eksempel, når Sønderborg Kommune som virksomhed opfordrer virksomheder, butikker, foreninger, og husejere og borgere om at yde deres bidrag til at energieffektivisere. Jeg er glad for, at det nye klimaregnskab viser, at vores indsats har båret frugt, siger borgmester Erik Lauritzen.

LED-gadelys, solceller og fjernvarme

I de sidste år har der været mange aktiviteter i gang. Der er energioptimeret i de kommunale bygninger, udskiftet til LED gadelys, opsat solceller på 37 kommunale bygninger, bygget nye energirigtige institutioner og nogle bygninger er gået fra naturgas til grøn fjernvarme. Generelt har kommunens bygninger fået et løft, hvor bedre indeklima og komfort har været positive sideeffekter af energioptimeringerne.

En anden væsentlig faktor er Gråsten Fjernvarme, der i hele 2014 har haft en CO2-neutral produktion af fjernvarme. Det har haft en stor betydning for de kommunale bygninger, der ligger i Gråsten by.

Ifølge Frode Sørensen, formand for teknik og miljøudvalget i Sønderborg Kommune, kan vi se frem til yderligere CO2-reduktioner i de kommende år.

- Vi har en klar forventning om et lige så flot resultat i 2015. Vi har slet ikke set hele elbesparelsen på solcelleprojekterne og udskiftningen til LED gadelys endnu. På nuværende tidspunkt har vi udskiftet ¾ af gadebelysningen til LED og den sidste gadelampe udskiftes sommeren 2016, siger Frode Sørensen.

Stigende energiforbrug på skolerne

Der er også faktorer, der øger forbruget. Den ny skolereform hvor elever og lærere er længere på skolen kan ses på energiregnskabet. Dette ekstraforbrug er flyttet fra de private hjem og SFO’erne, så det har ikke nogen indflydelse på det samlede Sønderborgområdes CO2-udledning.

10. november 2015

Yderligere info

Lene Sternsdorf
Klimakoordinator, 
Sønderborg kommune
tlf. 27 90 66 36

Cookiepolitik