Drop kødet og flyrejsen

At slukke lyset og spare på energien bringer os ikke i mål når temperaturstigningen skal holdes under 2 grader. Det fortalte Mikael Bellers, klimaekspert fra tænketanken Concito forleden på møde i Omstilling Sønderjylland.

Kurs mod worst-case

Klimaet har pt. kurs mod det værste klimascenarie, som betyder at den globale temperatur vil stige op til 5,4 grader frem mod år 2100. Baseret på, at vi ikke gør mere globalt end vi gør i dag.

En sådan stigning vil totalt ændre livet på jorden, hvor millioner af mennesker vil skulle finde andre steder at leve og hvor antallet af flygtninge kan blive 5 doblet i forhold til de nuværende ca. 60 mio flygtninge globalt.

Stigende forbrug er årsagen

Årsagen er det hastigt stigende forbrug, idet vi bliver flere, som lever længere og har højere indkomster.

Indien overhaler snart Kina på befolknings størrelse og verdens største byer ligger i 2050 i Indien og Afrika.

Når vi medregner CO2-udledningen fra vores samlede forbrug, så ligger Danmark i top, idet vores CO2-forbrugsbelastning eksporteres til de lande vi køber produkterne fra.

Dette var budskaberne da Mikael Bellers, klimaekspert fra Concito-tænketanken fornyligt foldede udfordringerne ud for Omstilling Sønderjylland.

Drop kødet og flyrejsen

I 2 graders scenariet har hver verdensborger et samlet budget på 2 ton CO2, som er rammen for (fossil) energi til opvarmning/køling, belysning, rejser og transport, produktion af madvarer, biler og andre forbrugsgoder m.v. Den gennemsnitlige danskers CO2-udledning udgør pt. ca. 17 ton alt inklusiv. Udfordringen er således for hver af os en reduktion på 88% !

Deleøkonomien kan være en del af løsningen, men kun såfremt vi ikke anvender de sparede penge til nyt forbrug eller en flyrejse til Rom som i øvrigt udleder 800 kg CO2, svarende til 40% af rammen.

Mikael Bellers budskaber signalerer, at der er behov for at adressere vores samlede CO2-udledning.

Mange af mødets sønderjyske deltagere var allerede godt i gang med at leve efter omstillingens nye tænkning, men udfordringen er fremadrettet at ændre vores forbrugstænkning og få forankret en dybere ansvarlighed for den fælles udfordring.

TV2 fokus på kød og CO2

Det er ikke kun Michael Bellers, som sætter fokus på omstillingens nødvendige konsekvenser for ændret levevis. Se TV2 Nyhedernes indslag om CO2 og kød

Udfordringerne bliver også kritisk belyst i en ny dokumentar Cowspiracy: http://www.cowspiracy.com/

23. november 2015

Mikael fra Concito på besøg


Mikael på besøg i ProjectZero-sekretariatet sammen med Concito studentermedarbejder Anders Enggaard Bødker

Den ressource-ansvarlige adfærd ifølge Concito

- spis mindre kød

- undgå madspild

- flyv mindre – tag toget/bussen

- tænk på transport – tag cyklen

- forbrug mindre! – service frem for produkter

- giv oplevelser frem for ting

Vidste du..


Concitos bud på hvordan forbruget påvirker CO2-udledningen 

(Tryk på billedet for at forstørre)

Stigende behov for ressourcer

FN´s bæredygtighedspanel vurderer, ifølge Concito, at verden i 2030 har behov for 50% mere mad, 45% mere energi og 30% mere vand pga. stigende befolkningstilvækst og stigende velstand.

For yderligere oplysninger

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk

Cookiepolitik